Sonia

PGS. Sonia Lewycka

Chuyên gia dịch tễ học cấp cao

PGS.TS Sonia Lewycka quan tâm đến việc áp dụng phương pháp Học tập xã hội và Hành động tập thể để cải thiện hành vi sức khỏe.

Cô sử dụng các nghiên cứu dựa trên dân số để đánh giá phạm vi bao phủ, tính công bằng và tác động của các chương trình và can thiệp y tế công cộng.

Trước đây cô đã sử dụng phương pháp Học tập và Hành động có sự tham gia của cộng đồng và các can thiệp do cộng đồng dẫn dắt để cải thiện khả năng sống sót của bà mẹ và trẻ em ở Malawi và hiện đang áp dụng các phương pháp tương tự để thay đổi hành vi nhằm giải quyết vấn đề sử dụng kháng sinh không phù hợp và kháng kháng sinh ở Việt Nam.

Cô đứng đầu nghiên cứu Cùng Hành động để ngăn ngừa Kháng Kháng sinh (Co-ACT), một nghiên cứu có tính hệ thống, kết hợp các phương pháp tiếp cận dựa trên giáo dục và dựa trên sự tham gia của cộng đồng để giải quyết việc sử dụng kháng sinh không cần thiết và kháng kháng sinh (AMR) trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cộng đồng và trang trại.
Các nghiên cứu khác của Sonia liên quan đến AMR bao gồm một thử nghiệm thực tế về chẩn đoán tại điểm chăm sóc để giảm việc sử dụng kháng sinh không phù hợp ở cấp độ chăm sóc sức khỏe ban đầu (ICAT) và một nghiên cứu thí điểm để khám phá tính khả thi và khả năng chấp nhận của xét nghiệm tại điểm chăm sóc ở các nhà thuốc cộng đồng để nhắm mục tiêu bán thuốc kháng sinh không kê đơn.

Bên cạnh đó, cô đang sử dụng bộ dữ liệu dân số để phân tích sự phân bố toàn cầu và các yếu tố quyết định việc sử dụng kháng sinh. Bằng cách liên kết các bộ dữ liệu dân số này với dữ liệu khí hậu, cô đang xây dựng các mô hình không gian địa lý để xem xét mối quan hệ giữa khí hậu và AMR, cũng như các mô hình toán học để xác định các điểm can thiệp có khả năng tác động lớn nhất đến việc sử dụng và kháng thuốc kháng sinh.

Sonia cũng quan tâm đến các yếu tố xã hội quyết định y tế và sự bất bình đẳng về y tế, đồng thời là cố vấn của UNICEF/GAVI trong việc đánh giá các cơ hội tiêm chủng bị bỏ lỡ và các xu hướng về bình đẳng trong việc bao phủ tiêm chủng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Sonia duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Đại học AucklandAUT ở New Zealand, nơi cô đã nghiên cứu dựa trên dân số về sức khỏe trẻ em, thanh niên và gia đình, đồng thời tiếp tục cộng tác trong nghiên cứu liên quan đến sự bất bình đẳng về sức khỏe của người bản địa và người di cư.

Sonia đồng chủ nhiệm Dự án SPEAR (Nghiên cứu hành động và kết nối với cộng đồng) nhằm tìm hiểu tác động văn hóa xã hội của đại dịch Covid-19 ở Indonesia, Nepal và Việt Nam. Cô cũng đã lãnh đạo các dự án gắn kết cộng đồng liên quan đến AMR, bao gồm việc kể chuyện bằng hình ảnh về sử dụng kháng sinh và Antibioship, những trò chơi về AMR.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Just Transitions for AMR Working Group (Sheila Rose Varadan, Clare Isobel Rosina Chandler, Kym Weed, Syed Masud Ahmed, Caesar Atuire, Deepshikha Batheja, Susan Jane Bull, Sander Chan, Hindrik Rogier van Doorn, Ashish Giri, Ren Gerrets, Steve Hinchliffe, Calvin Ho, Pablo Imbach, Marina Joubert, Claas Kirchhelle, Taciano L Milfont, Sassy Molyneux, Edna Nduku Mutua, Christopher Pell, Nenene Qekwana, Yin Mo, Phaik Yeong Cheah, Sonia Lewycka)
Lancet
September 8, 2023
DOI: 10.1016/S0140-6736(23)01687-2
Nga Thi Thuy Do, Tien Viet Dung Vu, Rachel C Greer, Sabine Dittrich, Maida Vandendorpe, Ngoc Thach Pham, Dieu Ngan Ta, Hung Thai Cao, Thanh Vinh Khuong, Thi Bich Thuy Le, Thanh Huyen Duong, Thanh Ha Nguyen, Ngoc Thien Huong Cai, Thi Quynh Trang Nguyen, Son Tung Trinh, H Rogier van Doorn, Yoel Lubell, Sonia Lewycka.
Lancet Infect Dis
May 22, 2023
DOI: 10.1016/S1473-3099(23)00125-1
1 2 9
Skip to content