Phương pháp nghiên cứu photovoice
và vai trò trong các dự án Kết Nối Khoa Học với Công Chúng

Phương pháp photovoice ban đầu là sáng kiến của các nhà nghiên cứu y tế.

(Wang and Burris, 1997)

Phương pháp này có thể cung cấp những thông tin quý giá về trải nghiệm cá nhân của những người tham gia và là một công cụ hữu ích để các bên liên quan hiểu thêm về quan điểm của cộng đồng. Bằng cách khuyến khích những người tham gia chọn và chia sẻ hình ảnh của riêng mình, các nhà nghiên cứu có thể hiểu sâu hơn về suy nghĩ và cảm xúc của họ.

XEM THÊM

Các dự án sử dụng phương pháp 'Photovoice'

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content