Tăng cường kết nối cộng đồng Một Sức Khỏe để phòng chống kháng kháng sinh

Được tài trợ bởi:

Giải thưởng Hạt Giống Seed Awards

Dự án này hướng đến việc giải quyết tình trạng lạm dụng kháng sinh và thử nghiệm tính hiệu quả của các tài liệu giáo dục trong nâng cao nhận thức của phụ huynh trong việc sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng kháng sinh tại Nam Định.

Hoạt động dự án

Giai đoạn 1 – Nâng cao nhận thức

Các hoạt động chính trong giai đoạn này bao gồm:

  • Hai cuộc hội thảo với phụ huynh có con đi học mẫu giáo.

Chúng tôi lựa chọn nhóm này vì trẻ em dưới 5 tuổi có tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm cao nhất, và phụ huynh rất dễ tiếp nhận thông tin để mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho con cái của họ.

Thông qua các cuộc hội thảo ban đầu này, chúng tôi đã nắm được kiến thức và nhận thức nền của người dân về bệnh, cách chăm sóc, vai trò của kháng sinh, cũng như các khoảng trống trong kiến thức của người dân.

  • Thiết kế một bộ hình áp phích và thẻ nhớ
  • Tổ chức các sự kiện khuyến khích sức khỏe
  • Lấy ý kiến qua các cuộc thảo luận nhóm tập trung (FGD)
  • Đánh giá sự thay đổi kiến thức thông qua khảo sát trước và sau 3 tháng.

Giai đoạn 2 – Triển lãm ảnh có sự tham gia

Triển lãm ảnh có sự tham gia về phòng chống kháng kháng sinh có sự tham gia của hai nhóm phụ nữ và hai nhóm nông dân nhằm tìm hiểu về việc sử dụng và hiểu biết về kháng sinh của cộng đồng. Mỗi nhóm biên tập và kể lại câu chuyện của cộng đồng họ thông qua các bức ảnh họ tự thực hiện.

Các buổi triển lãm câu chuyện bằng hình ảnh đã được tổ chức để chia sẻ với các cộng đồng rộng lớn hơn đồng thời nâng cao nhận thức của người dân nói chung về kháng kháng sinh. Hơn 1.000 người đã tham gia các buổi triển lãm cộng đồng này.

Chúng tôi cũng mở bức tường graffiti để mọi người có thể đóng góp ý kiến, các buổi họp cộng đồng với các bên tham gia và địa phương để thảo luận về kinh nghiệm để cải thiện các dự án tương tự trong tương lai.

Xem Triển lãm ảo Những Tấm Ảnh Biết Nói

Sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi

Sử dụng thuốc kháng sinh trong cộng đồng

Những trường hợp không cần dùng đến kháng sinh

Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn

Skip to content