Kết Nối Công Chúng thông qua Nghệ Thuật

Kết nối thông qua nghệ thuật luôn nằm ở trung tâm trong hoạt động kết nối công chúng tại OUCRU. Các công cụ sáng tạo giúp công chúng có thể kể nên câu chuyện của chính họ, hoặc cùng thiết kế nên các công cụ can thiệp y tế. Nghệ thuật là một phương tiện đầy sức mạnh giúp trao quyền cho các bên liên quan có thể ghi lại và chia sẻ trải nghiệm của mình. Đôi khi, kết nối thông qua nghệ thuật còn được gọi là ‘phương pháp sử dụng hình ảnh có sự tham gia’. Chúng tôi cũng có sự đóng góp từ các nghệ sĩ giúp ghi lại nhiều khoảnh khắc giá trị trong các lĩnh vực nghiên cứu chủ chốt của OUCRU. Xem thêm bên dưới.

Dòng nước thiêng liêng – Sacred Water, dự án kết nối công chúng và cộng đồng thông qua nghệ thuật ở Nepal

Dự án có sự tham gia của phụ nữ Newar ở Patan, nơi đặt văn phòng OUCRU Nepal.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

OUCRU

Dinesh Deokota

OUCRU

Lena Bùi

OUCRU

Nhiếp ảnh gia Pearl Gan

Skip to content