Giải thưởng Hạt Giống

Cách tham gia:

Bạn có ý tưởng thực hiện các hoạt động kết nối công chúng cho dự án nghiên cứu của bạn, nhưng không đủ ngân sách thực hiện? Liên hệ ngay huongvtq@oucru.org.

Dự án Hạt Giống Seed dành cho tất cả các nghiên cứu viên của OUCRU Indonesia và Việt Nam với ngân sách lên đến 10,000 USD cho mỗi dự án. 

Giải thưởng Hạt Giống Seed để giúp các nghiên cứu viên OUCRU dẫn dắt và thực hiện các dự án kết nối công chúng. Kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2015, giải thưởng đã trao tổng cộng 233,395 USD cho 41 dự án.

Năm 2015, phòng Kết Nối Khoa Học với Công Chúng và Cộng Đồng đã phỏng vấn các nhà nghiên cứu tại OUCRU và nhận thấy rằng các nhà nghiên cứu hiểu được sự cần thiết của việc đưa các hoạt động kết nối công chúng vào chương trình dự án, nhưng nhiều người không biết phải làm gì và làm như thế nào. Ngoài ra, họ thường không có kinh phí để hiện thực hóa ý tưởng của mình, cũng như khó có cơ hội tiếp cận với các cơ hội tài trợ quốc tế.

Các khoản tài trợ của Giải thưởng Hạt Giống Seed giúp các nhà nghiên cứu chưa đủ điều kiện nhận tài trợ quốc tế, được có cơ hội đứng đầu và thực hiện các hoạt động kết nối công chúng, hỗ trợ họ hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Cách Thức Đăng Ký Tham Gia

Đăng ký và gửi đề xuất dự án

Trong quá trình đăng ký, tất cả các nhà nghiên cứu đều được nhóm điều phối viên của Giải thưng Hạt Giống, phòng Kết Nối Khoa Học với Công Chúng, giúp họ đăng ký và thiết kế dự án. Những người được nhận tài trợ sẽ có buổi trao đổi với điều phối viên để lên kế hoạch thực hiện và đánh giá. 

Giải thưng nhận đơn đăng ký hai lần một năm. Các đơn đăng ký sẽ do hội đồng bao gồm cả các chuyên gia kết nối công chúng đối tác của OUCRU, đánh giá theo các tiêu chí:

  • Tính khả thi của dự án
  • Chất lượng và kết quả của các hoạt động kết nối công chúng
  • Mức độ phù hợp với các nghiên cứu của OUCRU
  • Khả năng phát triển kỹ năng của các nhà nghiên cứu trong quá trình thực hiện dự án
  • Tiềm năng lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động kết nối công chúng trong nghiên cứu trong tương lai. 

Sau khi nhận tài trợ

Sau khi được nhận tài trợ, các nhà nghiên cứu cũng sẽ tham gia họp định kỳ hàng quý.

Cùng nhau, các nhà nghiên cứu sẽ thảo luận thêm xung quanh chủ đề kết nối công chúng, kỹ năng cần được đào tạo để thực hiện hoạt động kết nối công chúng, cũng như cách mà các hoạt động kết nối này mang lại lợi ích cho nghiên cứu, cách thành lập nhóm tư vấn cộng đồng, quy trình đánh giá dự án có sự tham gia của cộng đồng v.v.

Các buổi họp này đã mang lại cơ hội giao lưu quý giá cho các nhà nghiên cứu có chung mối quan tâm đến hoạt động kết nối công chúng.

XEM THÊM

Các dự án đã nhận tài trợ

OUCRU

Bệnh viện Nhi đồng TPHCM

Skip to content