CTU_Nguyen Thi Hong Yen

Nguyễn Thị Hồng Yến

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

Mối quan tâm nghiên cứu của cô tập trung vào việc tìm hiểu bối cảnh địa phương của các hành vi chăm sóc sức khỏe và tác động cơ cấu đối với việc chăm sóc sức khỏe một cách rộng rãi hơn.

Nghiên cứu hiện tại của cô khám phá bối cảnh chính trị, xã hội và kinh tế của việc sử dụng kháng sinh ở miền Bắc Việt Nam. Trước đó, cô đã nghiên cứu thực tiễn và nhận thức về quy trình đồng ý được thông báo trong các thử nghiệm lâm sàng tại OUCRU.

Cô cũng đã từng là người thu thập dữ liệu cho một số nghiên cứu, bao gồm các nghiên cứu khám phá bối cảnh văn hóa xã hội của việc tiếp cận thuốc điều trị viêm gan vi rút và kinh nghiệm của COVID-19 cũng như tác động của các phản ứng địa phương, quốc gia và toàn cầu trong các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content