Giang-resize

Nguyễn Quốc Giang

Điều phối viên Kết Nối Khoa Học với Công chúng

Anh Quốc Giang tốt nghiệp Thạc sĩ Công Tác Xã Hội của Học viện Xã hội Á Châu tại Philippines. Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng dễ bị tổn thương như cộng đồng đồng tính/song tính/chuyển giới, người sống chung với HIV và người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như cộng đồng bệnh nhân. Anh đã và đang hỗ trợ các nhóm cộng đồng này, giúp họ được lên tiếng về nhu cầu và quan ngại của cộng đồng.

Hiện tại, anh Giang là Điều phối viên Phòng Kết Nối Khoa Học với Công Chúng và Cộng Đồng của OUCRU, chủ yếu trong lĩnh vực công tác xã hội trong môi trường y tế, sức khỏe cộng đồng và nghiên cứu hành động xã hội. Anh Giang đã làm việc với nhiều tổ chức phi chính phủ, cơ quan công cộng và tư vấn liên quan đến sự tham gia của cộng đồng. Anh tập trung vào việc tăng cường năng lực cho các nhóm dân cư khó khăn và tạo điều kiện cho bệnh nhân và người chăm sóc được tham gia vào các dự án nghiên cứu trong bối cảnh bệnh viện.

Anh Giang có đam mê trong nhiều lĩnh vực. Anh tin rằng, sự tham gia của công chúng trong nghiên cứu là rất quan trọng trong việc trao quyền cho cá nhân và mang đến các giải pháp cộng đồng bền vững.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content