Nhóm Tư Vấn Thiếu Nhi và Thanh Thiếu Niên

Được tài trợ bởi:

Giải thưởng Hạt Giống Seed Awards

Trẻ em có những đặc điểm phát triển tâm sinh lý khác với dân số người lớn. Các thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em là rất cần thiết để phát triển các phương pháp trị liệu và can thiệp phù hợp với từng độ tuổi để xác định và cải thiện phương pháp điều trị y tế tốt nhất.

Trong hầu hết các trường hợp, trẻ em tham gia các thử nghiệm lâm sàng này một cách thụ động, quan điểm và cảm nghĩ của các em chưa được lắng nghe và công nhận. Trên thực tế, có rất ít nhóm tư vấn với các thành viên là trẻ em và thanh thiếu niên trong các hoạt động dự án với đối tượng là trẻ em.

Một ví dụ của nhóm tư vấn trẻ em và thanh thiếu niên là thuộc dự án COMRU, Bệnh viện Nhi Angkor, không chỉ giúp tiếng nói của các em được lắng nghe, mà còn là nguồn cung cấp những quan điểm độc đáo và đầy cảm hứng từ chính các em. Vì vậy, chúng tôi đã đề xuất thành lập nhóm tư vấn trẻ em cho thử nghiệm lâm sàng SURE (một thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên về liệu pháp tăng cường và rút ngắn trong điều trị lao và kháng viêm ở trẻ em mắc bệnh lao não) tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nhằm giúp chúng tôi hiểu và nhận được những phản hồi có giá trị để cải thiện hoạt động của dự án.

8 đến 12 em, đã đồng ý và tham gia thử nghiệm SURE, được mời vào Nhóm Tư Vấn Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên (CAAG). Các em đều từ 10-15 tuổi, sống tại TP.HCM và các khu vực lân cận, và đồng ý tham gia một cách độc lập. Dự án bao gồm hai hoạt động: đầu tiên, thu thập dữ liệu từ các em tham gia nghiên cứu SURE trong thời gian nhập viện. Sau đó, tất cả các em tham gia nghiên cứu tham gia một buổi họp và trả lời một bảng câu hỏi.

Dữ liệu được thu thập thông qua dự án sơ bộ này đã giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về quan điểm, cảm xúc và mong đợi của các em khi tham gia vào cuộc thử nghiệm lâm sàng. Các em cũng đã rất vui khi được nêu lên ý kiến của mình về quá trình tham gia thử nghiệm và các hoạt động dự án.

Dự án này cũng đã cho thấy việc phát triển các nhóm tư vấn thanh thiếu niên tại Việt Nam là khả thi. Các ban này sẽ không chỉ giúp cải thiện thiết kế nghiên cứu và tăng cường nhận thức về các thử nghiệm lâm sàng đang thực hiện tại địa phương, mà còn đóng góp cho việc truyền thông trong người dân và giúp họ tiếp cận điều trị.

Skip to content