Kết Nối với Học Sinh
và Giáo Viên

Khoa học có khả năng mang đến sự thích thú và truyền cảm hứng cho trẻ em hiểu biết hơn về thế giới xung quanh. Khoa học cũng sẽ giúp các em có cơ hội phát triển trong tương lai bằng cách cung cấp kiến thức và kỹ năng. Trẻ càng tiếp xúc với khoa học càng sớm, các em càng có nhiều khả năng độc lập và tự tin hơn. Đồng thời, sự hiểu biết và tin tưởng khoa học cũng sẽ giúp các em đưa ra những quyết định tốt hơn trong cuộc sống.
Với chính sách tập trung đầu tư phát triển công nghệ của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, môi trường, và cộng đồng, thanh thiếu niên nên được khuyến khích tham gia học tập các môn khoa học và ứng dụng vào cuộc sống.

Chương trình Kết Nối với Học Sinh và Giáo Viên của phòng Kết Nối Khoa Học với Công Chúng và Cộng Đồng nhằm mục đích truyền cảm hứng cho các em có động lực học tập để trở thành thế hệ nhà nghiên cứu tiếp theo, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu và niềm tin vào khoa học của các em.
Tìm hiểu thêm thông tin của chương trình, sự kiện, và các dự án trong chương trình bên dưới.

Sự kiện giới thiệu sách
Một Sức Khỏe

Tham dự buổi giới thiệu ấn bản sách khoa học “Một Sức Khỏe” lúc 9 giờ sáng, ngày 5/11/2023 tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình!

Skip to content