Evoto

Vũ Duy Thanh

Phó phòng Kết Nối Khoa Học với Công Chúng và Cộng Đồng, và Trưởng nhóm Kết Nối Khoa Học Trường Học

Thanh hiện là Phó phòng Kết Nối Khoa Học với Công Chúng và Cộng Đồng tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU). Anh đã xây dựng chương trình Kết Nối Khoa Học với Trường Học và Thanh Niên, với mục đích khiến người trẻ quan tâm hơn đến khoa học, nâng cao năng lực cho các bạn trẻ, giúp các bạn có thể tương tác với cộng đồng và nhà khoa học. Anh mong muốn góp phần tạo nên một thế hệ quan tâm hơn đến các phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng và sự nghiệp trong khoa học.

Với tư cách là trưng nhóm Kết Nối Khoa Học với Trường Học và Thanh Niên, anh chịu trách nhiệm vạch ra các định hướng chiến lược. Tuy nhiên, thiết kế nền tảng và các hoạt động dự án cụ thể đều do đội ngũ năng động và sáng tạo của anh hỗ trợ và thực hiện. Thanh cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc s dụng các phương pháp trực quan có sự tham gia và kỹ năng điều phối để thúc đẩy các cuộc đối thoại và sự hiểu biết giữa các nhóm, đặc biệt là với thanh niên.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Han Tran Dong Thai, Huong Van Thuy Qui, Thanh Vu Duy, Jaom Fisher, Mary Chambers
Wellcome Open Res
September 8, 2023
DOI: 10.12688/wellcomeopenres.19040.2
Alun Davies; Phaik Yeong Cheah; Abhilasha Karkey; Samson Kinyanjui; Thanh Vu Duy; Supa-at Asarath; Aashata Dahal; Sabina Dongol; Alex Hinga; Nassim Jahangir; Emmanuel Mwakera; Giang Nguyen Le Thai; Yen Nguyen Hoang; Tassawan Poomchaichote; Ravikanya Praphasavat; Huyen Tran Thi Thanh; Summita Udas Shakya; Giao Vu Thi Quynh; Mary Chambers
Zenodo
November 16, 2021
DOI: 10.5281/zenodo.5704104
Skip to content