CTU_Lam Hong Bao Ngoc

Lâm Hồng Bảo Ngọc

Điếu phối viên nghiên cứu cấp cao

Ngọc có bảy năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu lâm sàng.

Cô đã tham gia nghiên cứu lâm sàng bệnh lao màng não từ bệnh nhân người lớn đến trẻ sơ sinh, đây là một vấn đề nổi cộm ở Nam Á và Đông Nam Á.

Bên cạnh công việc điều phối nghiên cứu lâm sàng, làm việc trong bộ phận phát triển CTU cũng mang đến cho Ngọc cơ hội phát triển và nâng cao các kỹ năng mềm cũng như kỹ năng quản lý.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Joseph Donovan, Nguyen D Bang, Darma Imran, Ho D T Nghia, Erlina Burhan, Dau T T Huong, Nguyen T T Hiep, Lam H B Ngoc, Dang V Thanh, Nguyen T Thanh, Anna L S Wardhani, Kartika Maharani, Cakra P Gasmara, Nguyen H H Hanh, Pham K N Oanh, Riwanti Estiasari, Do D A Thu, Ardiana Kusumaningrum, Le T Dung, Do C Giang, Dang T M Ha, Nguyen H Lan, Nguyen V V Chau, Nguyen T M Nguyet, Ronald B Geskus, Nguyen T T Thuong, Evelyne Kestelyn, Raph L Hamers, Nguyen H Phu, Guy E Thwaites; ACT HIV Investigators
N Engl J Med
October 12, 2023
DOI: 10.1056/NEJMoa2216218
Skip to content