Hỗ trợ Nghiên Cứu và Nghiên Cứu Viên thông qua Kết Nối Công Chúng

Thông qua chương trình Giải Thưởng Hạt Giống Seed Awards và Xây Dựng Năng Lực cho Nhân Viên Y Tế, chúng tôi hỗ trợ các nghiên cứu viên tích hợp phần kết nối công chúng vào dự án của họ. Cũng trong trang này, bạn có thể tìm hiểu thêm về Nhóm Tư Vấn Cộng Đồng, chương trình giúp các bên liên quan bên ngoài cộng đồng học thuật, có thể được tham gia vào quy trình nghiên cứu. Mục tiêu của chúng tôi là cải thiện và nâng cao mức độ chấp nhận, chất lượng, và tác động dài hạn của các nghiên cứu tại OUCRU.

Giải thưởng Hạt Giống Seed Awards

Giải thưởng Hạt Giống giúp các nghiên cứu viên tại OUCRU dẫn dắt và thực hiện các dự án kết nối công chúng. Giải thưởng này đã và đang hỗ trợ các dự án tiên phong nhỏ và sáng tạo, dành cho nghiên cứu viên ở mọi cấp độ.

Loading...
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content