Tính khả thi và chấp nhận được của chương trình phục hồi chức năng do gia đình chủ trì cho bệnh nhân uốn ván

Bệnh nhân uốn ván là nhóm bệnh nhân nguy kịch lớn nhất tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (HTD), nằm trung bình 3 tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt và thường nằm viện vài tháng. Họ bị mất cơ, suy nhược và tàn tật lâu dài do bệnh này. Hiện tại, không có cơ sở phục hồi chức năng cho những bệnh nhân này tại HTD và các mô hình chăm sóc ở các quốc gia có thu nhập cao rất tốn kém và không khả thi trong bối cảnh này. Mục đích chính của dự án này là thu hút sự tham gia của các bên liên quan phi học thuật để thiết kế và triển khai mối quan hệ đối tác giữa nhân viên y tế và người chăm sóc nhằm cung cấp chương trình phục hồi chức năng cho bệnh nhân uốn ván, đánh giá tính khả thi, tính bền vững và khả năng chấp nhận của phương pháp này.

 

 

Key Milestones / Activities

Thiết kế và sản xuất các ấn phẩm

Chúng tôi đã hoàn thành thiết kế có sự tham gia của chương trình phục hồi chức năng cho bệnh nhân uốn ván. Nghiên cứu này có sự tham gia của nhóm chuyên gia đa ngành về phục hồi chức năng và uốn ván khi thiết kế tài liệu. Tài liệu in và video về các bài tập được thiết kế và sản xuất dựa trên phản hồi từ bệnh nhân, người chăm sóc và nhân viên y tế. Những tài liệu này cũng được sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu khả thi với 30 bệnh nhân tham gia. Bệnh nhân đã trải qua chương trình phục hồi chức năng theo kế hoạch. Chương trình này có sự tham gia của nhân viên y tế, nhóm nghiên cứu và người chăm sóc. Số lượng bài tập thực hiện đã được ghi lại. Các cuộc phỏng vấn với bệnh nhân, người chăm sóc và nhân viên y tế đã giúp hiểu sâu hơn về các rào cản và lợi ích của chương trình này.

Trao tặng giải thưởng

Dự án tham gia này được trình bày như một phần của dự án phục hồi chức năng ICU rộng hơn tại Hội nghị Chăm sóc Chuyên sâu Úc và New Zealand tại Singapore vào tháng 4 năm 2019. Bác sĩ Kim Anh thuộc Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt dành cho Người lớn (AICU) đã giành giải poster tốt nhất cho báo cáo của mình về công việc này và cách tiếp cận này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các bác sĩ khác tại hội nghị. Một bài thuyết trình bằng áp phích và thuyết trình về dự án cũng đã được trình bày tại hội nghị Huy động sớm khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại hội nghị ICU ở Malaysia vào tháng 8 năm 2019. Chúng tôi đã đánh giá khả năng chấp nhận của chương trình bằng các cuộc phỏng vấn ngắn và nhân viên cũng như bệnh nhân rất ủng hộ và nhiệt tình với chương trình. Bệnh nhân cảm thấy có nhiều lợi ích từ tài liệu in và video.

Skip to content