Dang Trong Thuan – CTU

Đặng Trọng Thuận

Quản lý Nghiên cứu Lâm sàng

Ths. Đặng Trọng Thuận đã quản lý và điều phối các dự án nghiên cứu lâm sàng quan trọng trong bảy năm qua.

Mong muốn của anh là quản lý các thử nghiệm lâm sàng lớn tại Việt Nam và Đông Nam Á, đồng thời truyền đạt kiến thức của mình cho các đồng nghiệp địa phương để giúp phát triển bền vững chuyên môn y tế toàn cầu tại Việt Nam.

Lịch sử làm việc

2015

Gia nhập OUCRU

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Jane E Hirst, J Jay Boniface, Dung Puhong Le, Ashoka D Polpitiya, Angela C Fox, Thi Thai Kim Vu, Thuan Trong Dang, Tracey C Fleischer, Nhu Thi Hong Bui, Durlin E Hickok, Paul E Kearney, Guy Thwaites, Stephen H Kennedy, Evelyne Kestelyn, Thanh Quang Le
J Matern Fetal Neonatal Med
April 7, 2024
DOI: 10.1080/14767058.2024.2333923
Barnaby Flower, Le Manh Hung, Leanne Mccabe, M Azim Ansari, Chau Le Ngoc, Thu Vo Thi, Hang Vu Thi Kim, Phuong Nguyen Thi Ngoc, Le Thanh Phuong, Vo Minh Quang, Thuan Dang Trong, Thao Le Thi, Tran Nguyen Bao, Cherry Kingsley, David Smith, Richard M Hoglund, Joel Tarning, Evelyne Kestelyn, Sarah L Pett, Rogier van Doorn, Jennifer Ilo Van Nuil, Hugo Turner, Guy E Thwaites, Eleanor Barnes, Motiur Rahman, Ann Sarah Walker, Jeremy N Day, Nguyen V V Chau, Graham S Cooke
Elife
January 9, 2023
DOI: 10.7554/eLife.81801
1 2
Skip to content