CTU_Le Phuong Chi

Lê Phương Chi

Trợ lý Nghiên cứu Khoa học Xã hội

Cô đang làm trợ lý nghiên cứu khoa học xã hội trong dự án RESHAPE – Nghiên cứu về con người: thái độ và nhận thức, với hai thành phần chính: nghiên cứu LEAF và nghiên cứu SEED.

Dự án RESHAPE nhằm thu hút sự tham gia của các bên liên quan tại địa phương với nhiều chuyên môn khác nhau (nghiên cứu của LEAF) và các thế hệ trẻ của xã hội Việt Nam (nghiên cứu của SEED) để khám phá nhận thức và quan điểm của họ về các phương thức nghiên cứu lâm sàng và sức khỏe cộng đồng, với trọng tâm là nghiên cứu bệnh sốt xuất huyết.

Lịch sử làm việc

2017

Gia nhập OUCRU

Thạc sĩ

Thạc sĩ Y tế công cộng tại Đại học Umea, Thụy Điển.

Skip to content