Nghiên cứu về tỷ lệ tiêm chủng và kết nối công chúng về vắc-xin tại Đắk Lắk

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên Việt Nam, tỉnh có 47 dân tộc thiểu số thường xuyên đối mặt với những thách thức về mặt xã hội và kinh tế. Tỷ lệ tiêm chủng của tỉnh nhìn chung là cao, nhưng dữ liệu địa phương cho thânhs tỷ lệ tiêm chủng của cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng nông thôn khá thấp. Các bệnh có thể ngăn ngừa được bởi vắc-xin cũng đã xuất hiện trong các cộng đồng này, cho thấy có khoảng cách khá lớn trong tỷ lệ tiêm chủng toàn tỉnh.

Hoạt động nghiên cứu tìm hiểu mức độ chấp nhận và trải nghiệm tiêm chủng của thành viên cộng đồng và nhân viên y tế của tỉnh Đắk Lắk. Dữ liệu này để thực hiện hoạt động kết nối công chúng của dự án.

Hoạt động của dự án nâng cao tỷ lệ tiêm chủng

Trải nghiệm và thách thức liên quan đến tiêm chủng định kỳ và trong thời kỳ đại dịch COVID-19 của nhân viên y tế và cộng đồng tại Đắk Lắk. Xem chi tiết

TÀI TRỢ BỞI

Giải thưởng Kết Nối Công Chúng của Wellcome cấp cho OUCRU

Thách thức xung quanh việc thực hiện và nâng cao tỷ lệ tiêm chủng của chương trình Tiêm Chủng Mở Rộng và chương trình tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh tại các vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Xem chi tiết

TÀI TRỢ BỞI

Mạng lưới Đạo đức Sinh học Y tế Toàn cầu

Nâng cao năng lực cho cán bộ tiêm chủng tuyến đầu, Đắk Lắk. Xem chi tiết

TÀI TRỢ BỞI

UK in Vietnam

Skip to content