Xây dựng năng lực cho nhân viên tiêm chủng tuyến đầu tại Đắk Lắk

Tài trợ bởi:

UK in Vietnam

Chúng tôi đã hợp tác với Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh Đắk Lắk để xây dựng chương trình tập huấn bền vững, với mục đích có thể triển khai chương trình này ở các tỉnh thành khác của Việt Nam.

Key Milestones / Activities

Phát triển và thực hiện tập huấn cho giảng viên TOT

  • Chương trình và tài liệu tập huấn cho giảng viên (TOT) đã được phát triển và thực hiện dành cho nhân viên tiêm chủng cấp huyện.
  • OUCRU hỗ trợ các giảng viên tổ chức các buổi tập huấn nâng cao năng lực cho các cộng tác viên y tế.

Chương trình xây dựng năng lực cho cộng tác viên y tế

  • Chương trình tập huấn cho cộng tác viên y tế do nhân viên tiêm chủng tổ chức thực hiện tại 17 xã của huyện Cư MGar District.
  • Chương trình tập huấn được đánh giá kỹ càng, đảm bảo các bài học được ghi nhận bằng văn bản, các sửa đổi được điều chỉnh khi có thể, các đề xuất và hành động xác định cụ thể.
  • Phát triển các tài liệu trực quan giúp các cộng tác viên y tế giao tiếp hiệu quả hơn với cộng đồng về tiêm chủng.

Sự kiện công bố kết quả dự án vào tháng 5/2023

Hội thảo công bố kết quả dự án này có sự tham gia của các bên liên quan cấp huyện, tỉnh, và trung ương với mục đích chia sẻ kết quả nghiên cứu của dự án về nâng cao tỷ lệ tiêm chủng và kết nối công chúng, cũng như tạo nên một diễn đàn thảo luận sâu về chiến lược và phương pháp tiếp cận giúp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trong địa bản tỉnh.

Đọc thêm về sự kiện.

Skip to content