Raph Hamers

PGS. Raph Hamers

Nhà khoa học lâm sàng cấp cao

Phó giáo sư Raph Hamers là một bác sĩ nội khoa và bệnh truyền nhiễm.

Nghiên cứu của ông cho đến nay tập trung vào quản lý lâm sàng, dịch tễ học và các khía cạnh sức khỏe cộng đồng của HIV, đặc biệt là HIV kháng thuốc và rối loạn miễn dịch mãn tính, với hơn mười năm kinh nghiệm trong các dự án nghiên cứu ở châu Phi cận Sahara.

Chuyên môn:

  • Bác sĩ tư vấn về Nội khoa, Miễn dịch lâm sàng và Bệnh truyền nhiễm, Đại học Amsterdam UMC Amsterdam, Hà Lan.
  • Các vị trí danh dự tại Trung tâm Y tế Học thuật, Đại học Amsterdam.
  • Bác sĩ Y khoa, Khoa Y, Đại học Maastricht, Hà Lan.

Lịch sử làm việc

Sau Tiến sĩ

Học bổng sau tiến sĩ từ Tổ chức nghiên cứu khoa học Hà Lan thông qua Chương trình khuyến khích nghiên cứu đổi mới (Veni)

Tiến sĩ

Tiến sĩ Y khoa, Khoa Y, Đại học Amsterdam, Hà Lan

Văn bằng cao học

Văn bằng cao học về Dịch tễ học, Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Luân Đôn, Luân Đôn, Vương quốc Anh

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
RECOVERY Collaborative Group
Lancet Diabetes Endocrinol.
October 18, 2023
DOI: 10.1016/S2213-8587(23)00253-X
Joseph Donovan, Nguyen D Bang, Darma Imran, Ho D T Nghia, Erlina Burhan, Dau T T Huong, Nguyen T T Hiep, Lam H B Ngoc, Dang V Thanh, Nguyen T Thanh, Anna L S Wardhani, Kartika Maharani, Cakra P Gasmara, Nguyen H H Hanh, Pham K N Oanh, Riwanti Estiasari, Do D A Thu, Ardiana Kusumaningrum, Le T Dung, Do C Giang, Dang T M Ha, Nguyen H Lan, Nguyen V V Chau, Nguyen T M Nguyet, Ronald B Geskus, Nguyen T T Thuong, Evelyne Kestelyn, Raph L Hamers, Nguyen H Phu, Guy E Thwaites; ACT HIV Investigators
N Engl J Med
October 12, 2023
DOI: 10.1056/NEJMoa2216218
Bronner P Gon%E7alves, Waasila Jassat, Joaqu%EDn Baruch, Madiha Hashmi, Amanda Rojek, Abhishek Dasgupta, Ignacio Martin-Loeches, Luis Felipe Reyes, Chiara Piubelli, Barbara Wanjiru Citarella, Christiana Kartsonaki, Benjamin Lef%E8vre, Jos%E9 W L%F3pez Revilla, Miles Lunn, Ewen M Harrison, Moritz U G Kraemer, Sally Shrapnel, Peter Horby, Zeno Bisoffi, Piero L Olliaro, Laura Merson; ISARIC Clinical Characterisation Group
September 21, 2023
DOI: 10.1016/j.medj.2023.08.005
Kamala Thriemer, Robert James Commons, Megha Rajasekhar, Tamiru Shibiru Degaga, Krisin Chand, Nguyen Hoang Chau, Ashenafi Assefa, Mohammad Nader Naddim, Ayodhia Pitaloka Pasaribu, Awab Ghulam Rahim, Inge Sutanto, Tran Tinh Hien, Asrat Hailu, Mohammad Anwar Hasanzai, Lenny L Ekawati, Adugna Woyessa, Tedla Teferi, Naomi Waithira, Walter R J Taylor, Benedikt Ley, Arjen Dondorp, J Kevin Baird, Nicholas J White, Nicholas P Day, Ric N Price, Julie A Simpson, Lorenz von Seidlein
BMC Med Res Methodol.
September 4, 2023
DOI: 10.1186/s12874-023-02022-3
1 2 13
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content