Căn nguyên vi khuẩn và đặc điểm nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới và trong ổ bụng ở Việt Nam

Đơn vị tài trợ
Pfizer

Chủ nhiệm đề tài
PGS. Rogier van Doorn
TS Phạm Thanh Duy

Hợp tác với
TS. Nguyễn Phú Hương Lan (Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới)
Trương Thiên Phú (Bệnh Viện Chợ Rẫy)
Nguyễn Sử Minh Tuyết (Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định))
Phạm Hồng Nhung (Bệnh Viện Bạch Mai)
ăn Đình Tráng (Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương)
Nguyễn Thị Vân (Bệnh Viện Việt-Đức)

Đây là một nghiên cứu giám sát thực hiện tại nhiều bệnh viện về các tác nhân chủ yếu gây bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới và trong ổ bụng tại Việt Nam.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi xác định tình trạng đề kháng kháng sinh và gen kháng kháng sinh (cephalosporin, carbapenems, vancomycin, methicillin) của các chủng vi khuẩn Gram âm và Gram dương chiếm ưu thế phân lập được từ những bệnh nhân mắc hai hội chứng lâm sàng trên.

Chúng tôi cũng sẽ thực hiện thử nghiệm in vitro đối với các chất kháng khuẩn mới (ceftazidime-avibactam, ceftolozane-tazobactam) kháng lại các chủng Gram âm kháng carbapenem với các cơ chế đề kháng riêng biệt và MRSA kháng ceftaroline. Dữ liệu từ nghiên cứu của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng trong quy trình hướng dẫn quốc gia về các phác đồ điều trị mới cho các chủng đề kháng kháng sinh liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp dưới và trong ổ bụng.

Skip to content