OUCRU Hanoi Staff Photos (2022)

Lê Thanh Hà

Nhân viên Khoa học dữ liệu / Thống kê

Hà đang nghiên cứu phân tích dữ liệu chăm sóc sức khỏe trong môi trường bệnh viện.

Tại OUCRU, cô đã cải thiện khả năng quản lý và phân tích dữ liệu của mình để hỗ trợ các nghiên cứu về Kháng kháng sinh (AMR) và các dự án cộng đồng liên quan.

Lịch sử làm việc

2021

Gia nhập OUCRU

2021

Tốt nghiệp Trường Cao học Khoa học và Chính sách Ung thư của Trung tâm Ung thư Quốc gia, Hàn Quốc.

Nghiên cứu thạc sĩ của cô tập trung vào những tác động ngắn hạn của ô nhiễm không khí và tỷ lệ tử vong do ung thư ở Hàn Quốc.

Skip to content