Alisha Pradhan-min

Alisha Pradhan

Nhân viên nghiên cứu

Alisha Pradhan là một nhân viên nghiên cứu làm việc trong Đơn vị Thử nghiệm Lâm sàng của OUCRU Nepal.

Mối quan tâm của cô tập trung vào nghiên cứu sức khỏe liên quan đến các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm.

Cô đã hoàn thành bằng Cử nhân Điều dưỡng tại Viện Y học và làm nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện Giảng dạy Đại học Tribhuvan trong hơn bốn năm.

Alisha cũng thành lập một tổ chức phi chính phủ có tên “Sunaulo Bihani” và giữ chức Phó chủ tịch trong hai năm. Sau đó, cô đã hoàn thành bằng Thạc sĩ về Y tế Công cộng tại Viện Y học và làm cố vấn cho Tổ chức Di cư Quốc tế trong bốn tháng.

Lịch sử làm việc

Trình độ

Thạc sĩ Y tế công cộng

Cử nhân Khoa học Điều dưỡng

Skip to content