ACT – Nam Á

Chủ nhiệm đề tài
PGS. Buddha Basnyat

Website Nghiên cứu

Nghiên cứu ACT-Nam Á nhằm mục đích so sánh giữa điều trị kết hợp azithromycin và cefixime điều trị chỉ với azithromycin nhằm trị sốt thương hàn (cả ca đã xác định và ca nghi ngờ) trong điều trị ngoại trú.

Giả dược (viên đường) sẽ được sử dụng thay cho cefixime trong nhóm điều trị chỉ với một loại thuốc. Mục tiêu của thiết kế này là để cả bệnh nhân và nhóm nghiên cứu đều không biết bệnh nhân nào đang sử dụng phương án điều trị nào. Các điều tra viên sẽ đánh giá kết quả điều trị sau một tuần điều trị, đồng thời theo dõi sau một tháng và ba tháng.

Cả hai loại thuốc kháng sinh này đều được sử dụng rộng rãi và có độ an toàn cao. Nếu điều trị kết hợp tốt hơn so với điều trị kháng sinh đơn lẻ, đây sẽ là một kết quả quan trọng đối với bệnh nhân trên khắp Nam Á và các khu vực khác đang bị ảnh hưởng bởi dịch sốt thương hàn. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng sẽ tìm hiểu thêm về các ảnh hưởng về mặt tài chính đối với gia đình và hệ thống y tế.

Điều trị kết hợp các loại thuốc kháng sinh có thể hiệu quả hơn để điều trị sốt thương hàn và giảm thiểu các vấn đề về sức đề kháng.

Nghiên cứu dự kiến sẽ thu tuyển 1500 bệnh nhân tại nhiều địa điểm ở Bangladesh, Ấn Độ, Nepal và Pakistan.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content