Manij Joshi

Manij Joshi

Dược sĩ thử nghiệm & Nhân viên đảm bảo chất lượng

Manij đóng vai trò là dược sĩ thử nghiệm trong thử nghiệm đa quốc gia đối chứng ngẫu nhiên mù đôi ACT Nam Á tại OUCRU.

Lĩnh vực nghiên cứu của anh bao gồm các bệnh truyền nhiễm, sử dụng và kháng thuốc kháng sinh, thuốc hạ huyết áp và thuốc hạ đường huyết đường uống.

Ngoài vai trò là dược sĩ thử nghiệm, Manij còn làm nhân viên đảm bảo chất lượng trong một nghiên cứu đoàn hệ theo sau một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát. Nghiên cứu có tiêu đề “Đánh giá tác động trung hạn của vắc-xin liên hợp Vi-polysacarit trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng thương hàn ở trẻ em Nepal.”

Hơn nữa, Manij cũng từng làm nhân viên hậu cần vắc xin trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng mù đôi đối với Vắc xin kết hợp thương hàn (TCV) từ ngày 19 tháng 12 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Nghiên cứu có tiêu đề ‘Đánh giá tác động của vắc-xin liên hợp Vi-polysacarit trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng thương hàn ở trẻ em Nepal – một thử nghiệm giai đoạn III.’

Lịch sử làm việc

Trình độ

Thạc sĩ Chăm sóc dược phẩm

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content