Đánh giá tác động của Vắc xin Liên hợp Vi-Polysaccharide trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng thương hàn ở trẻ em Nepal – thử nghiệm Giai đoạn III (TyVAC Nepal)

Đơn vị tài trợ
Bill and Melinda Gates Foundation

Chủ nhiệm dự án
GS. Sir Andrew Pollard

Chủ nhiệm đề tài
PGS. Buddha Basnyat

TyVAC-Nepal là một thử nghiệm ngẫu nhiên mù đôi, tỉ lệ 1:1 quan sát về vắc xin liên hợp thương hàn (Vi-TCV) nhằm mục đích nghiên cứu tác động của Vi-TCC trong môi trường đặc hữu.

Nghiên cứu này là một phần của Hiệp hội Tăng tốc Vắc xin Thương hàn (TyVAC), nhằm mục đích giảm gánh nặng toàn cầu của bệnh sốt thương hàn bằng cách đẩy nhanh việc đưa Vi-TCV đến những nơi có nguồn lực thấp. Là một phần của Liên minh TyVAC, các nghiên cứu tác động khác cũng đang được tiến hành ở Dhaka, Bangladesh và Blantyre, Malawi.

Nghiên cứu này bắt đầu vào tháng 11 năm 2017 và đã thu hút 20.019 trẻ em từ chín tháng đến <16 tuổi từ khu vực được xác định trước ở Lalitpur, Kathmandu (17 phường của Lalitpur). Trẻ em tham gia được chọn ngẫu nhiên để tiêm vắc xin Vi-TCV hoặc vắc-xin đối chứng (vắc-xin viêm não mô cầu Nhóm A). Đồng thời, một tập hợp con gồm 1500 người tham gia (1000 Vi-TCV, 500 vắc xin đối chứng) được phân ngẫu nhiên để lấy mẫu máu nhằm nghiên cứu khả năng sinh miễn dịch. Những người tham gia được theo dõi tại các phòng khám sốt được thiết lập tại tất cả 17 phường của khu vực Lalitpur và bệnh viện Patan, bệnh viện nghiên cứu chính, để kịp thời tiếp nhận các trường hợp sốt thương hàn. Tất cả những người tham gia có biểu hiện sốt sau hai ngày trở lên và / hoặc nhiệt độ cao hơn 38 độ C đồng ý cấy máu đã được lấy mẫu máu để xác nhận chẩn đoán sốt thương hàn. Cha mẹ hoặc người giám hộ của những người tham gia được liên lạc ba tháng một lần qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp để thu thập thông tin về bệnh tật, bao gồm sốt, sử dụng kháng sinh, nghỉ học / nghỉ làm việc, v.v. Ở cuối thời gian nghiên cứu, tất cả những người tham gia đều không bị ràng buộc và được cung cấp vắc xin thay thế. Sau chiến dịch tiêm vắc xin, một điều tra dân số và điều tra Nước sạch và vệ sinh (WASH) cũng đã được thực hiện trong khu vực nghiên cứu. Kết quả cuối cùng của nghiên cứu này cho thấy vắc xin liên hợp thương hàn (Vi-TCV) có hiệu quả, an toàn và có khả năng sinh miễn dịch.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content