Naheeda Haque

Naheeda Haque

Trưởng phòng CTU

Naheeda Haque bắt đầu sự nghiệp của mình cách đây 5 năm với tư cách là Nhân viên Hậu cần Vắc xin cho TyVAC, một thử nghiệm Giai đoạn III nhằm đánh giá hiệu quả của vắc xin kết hợp ViTyphoid tại thực địa.

Mục tiêu của thử nghiệm là cung cấp cái nhìn sâu sắc và hỗ trợ cho việc sử dụng vắc-xin như một biện pháp kiểm soát bệnh nhiễm trùng đường ruột ở các vùng lưu hành, với mục đích giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do nhiễm trùng đường ruột trên toàn cầu.

Bà cũng đã làm việc trong thử nghiệm TyVOID, nhằm đánh giá hiệu quả trung hạn của Vắc xin liên hợp Vi-Polysacarit trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng thương hàn ở trẻ em Nepal.

Theo thời gian, bà chuyển sang vai trò Chuyên viên đảm bảo chất lượng và hiện đang là Trưởng phòng Đơn vị thử nghiệm lâm sàng (CTU).

Lịch sử làm việc

Thành viên Chính thức

Hội đồng Dược phẩm Nepal

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Mila Shakya, Merryn Voysey, Katherine Theiss-Nyland, Rachel Colin-Jones, Dikshya Pant, Anup Adhikari, Susan Tonks, Yama F Mujadidi, Peter O’Reilly, Olga Mazur, Sarah Kelly, Xinxue Liu, Archana Maharjan, Ashata Dahal, Naheeda Haque, Anisha Pradhan, Suchita Shrestha, Manij Joshi, Nicola Smith, Jennifer Hill, Jenny Clarke, Lisa Stockdale, Elizabeth Jones, Timothy Lubinda, Binod Bajracharya, Sabina Dongol, Abhilasha Karkey, Stephen Baker, Gordan Dougan, Virginia E Pitzer, Kathleen M Neuzil, Shrijana Shrestha, Buddha Basnyat, Andrew J Pollard; TyVAC Nepal Team
Lancet Glob Health
November 1, 2021
DOI: 10.1016/S2214-109X(21)00346-6
Shakya M, Colin-Jones R, Theiss-Nyland K, Voysey M, Pant D, Smith N, Liu X, Tonks S, Mazur O, Farooq YG, Clarke J, Hill J, Adhikari A, Dongol S, Karkey A, Bajracharya B, Kelly S, Gurung M, Baker S, Neuzil KM, Shrestha S, Basnyat B, Pollard AJ; TyVAC Nepal Study Team
N Engl J Med
December 5, 2019
DOI: 10.1056/NEJMoa1905047
Skip to content