Buddha Basnyat | Director of OUCRU Nepal

PGS. Buddha Basnyat

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Buddha Basnyat là một bác sĩ hành nghề y, đồng thời nghiên cứu cả bệnh truyền nhiễm và y học vùng cao ở Kathmandu, Nepal. Ông đã xuất bản rộng rãi về cả hai lĩnh vực này trên các tạp chí y khoa nổi tiếng và viết các chương với các tác giả khác trong sách giáo khoa y học mới nhất (như Sách giáo khoa Y học Nội khoa của Harrison và Sách giáo khoa Y học Oxford). Ông vừa trở thành phó giáo sư tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh.

Ông hiện là chủ tịch của Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford ở Nepal và cũng là Giám đốc Y tế của Trung tâm Y tế Du lịch và vùng Núi (phòng khám y tế du lịch) và Hiệp hội Cứu hộ Himalaya (giải quyết các vấn đề y tế ở những vùng cao). Trong tất cả các tổ chức này, một trong những mối quan tâm chính của ông là khuyến khích những người trẻ tuổi thực hiện nghiên cứu lâm sàng. Ông cũng làm việc tại Bệnh viện Patan với tư cách là cố vấn trong khoa nội và là Giáo sư Sinh lý học tại Học viện Khoa học Y tế Patan. Ông là thành viên của Đại học bác sĩ Hoa Kỳ (American College of Physicians) và cũng là thành viên của Học viện bác sĩ Hoàng Gia tại Edinburgh (Royal College of Physicians). Ông cũng là Nghiên cứu viên chính của Khoa Y Nuffield, Đại học Oxford. Ông cũng là Lãnh sự danh dự của chính phủ Canada tại Nepal.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content