PMX_5306-min

Narayan Kunwar

Nhà vi sinh học

Trọng tâm và mối quan tâm nghiên cứu của Narayan Kunwar là nhiễm trung ruột, nhiễm trùng mắc phải trong cộng đồng và bệnh viện, kháng kháng sinh và tác động của chúng đối với sức khỏe cộng đồng.

Anh là một chuyên gia về vi sinh học và quản lý dự án, điều này cho phép anh thiết kế và thực hiện các dự án nghiên cứu về vi sinh học của các bệnh truyền nhiễm và tác động của chúng đối với sức khỏe con người.

Anh là thành viên của Hiệp hội Vi sinh Hoa Kỳ (ASM). Anh đã tích cực tham gia vào dự án ACT-Nam Á (Thử nghiệm điều trị thương hàn bằng Azithromycin và Cefixime ở Nam Á), Mạng lưới giám sát kháng kháng sinh định hướng lâm sàng (ACORN) – Giai đoạn 2, tập trung vào giám sát các bệnh nhiễm trùng mắc phải tại bệnh viện và kháng kháng sinh.

Narayan đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc cải thiện kết quả y tế cộng đồng thông qua nghiên cứu và các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng.

Lịch sử làm việc

Thành viên Chính thức

Thành viên của Hiệp hội Vi sinh Hoa Kỳ

Skip to content