August 31, 2020

OUCRU trong công cuộc giải quyết Kháng Kháng Sinh

Kháng kháng sinh là thử thách lớn nhất của y tế cộng đồng trong thế kỷ này. Tại Việt Nam, tỉ lệ kháng kháng sinh luôn nằm trong top những nước ở châu Á. Một trong những lý do gây ra tỉ lệ kháng kháng sinh cao tại Việt Nam là do việc lạm dụng sử dụng kháng sinh trong việc nuôi gia cầm. Những virut kháng kháng sinh nay có thể truyền cho người và gây ra những căn bệnh không cso thuốc chữa.

Nhận thức được vấn đề này, chúng tôi – Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại Học Oxford tại Việt Nam (OUCRU) đã phối hợp cùng với những người nông dân trong dự án ViParc. Dự án ViParc là viết tắt của ‘Vietnamese Platform for Antimicrobial Reductions in Chicken production’ dịch ra là Nền tảng cho việc cắt giảm kháng sinh trong chăn nuôi gà tại Việt Nam. Dự án được bắt đầu từ năm 2016 với mục tiêu giảm thiểu sử dụng kháng sinh trong quá trình nuôi gia cầm. Chúng tôi mong rằng dự án sẽ gia tăng nhận thức của người nông dân và truyền đi thông điệp quan trọng ‘Gà khỏe không cần kháng sinh’. Sức khỏe của gia cầm cũng chính là sức khỏe của chúng ta!


 

Loading...
Skip to content