Babin Shrestha

Babin Shrestha

Trợ lý nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu của anh bao gồm Kháng Kháng sinh và Sức khỏe tâm thần.

Lịch sử làm việc

2023

Hiện đang theo học bằng Cử nhân Y tế Công cộng và là một phần của OUCRU từ năm 2017. Anh đã

2022

tham gia và trình bày tác phẩm của mình về ảnh COVID-19 ở Nepal tại PMAC 2022 (Cuộc thi Nghệ thuật Thế giới) ở hạng mục tranh vẽ và tranh vẽ.

2020

Giành chiến thắng trong sự kiện ảnh Kết nối với cộng đồng – ISNTD Festival 2020

2019

Vị trí thứ 3 trong cuộc thi ảnh dành cho sinh viên kỷ niệm WAAW 2019 của ReACT Asia Pacific.

2017

Gia nhập OUCRU

Skip to content