OUCRU Hanoi Staff Photos (2022)

Lê Quỳnh Trang

Trợ lý nghiên cứu

Trang đang làm việc với tư cách là nhà phân tích dữ liệu tập trung vào các nghiên cứu về sử dụng kháng sinh (AMU) và kháng kháng sinh (AMR) tại bệnh viện.

Cô có kinh nghiệm trong các phân tích thống kê khác nhau, bao gồm phân tích tỷ lệ sống sót và các mô hình hiệu ứng hỗn hợp tuyến tính trong các nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng.

Công việc hiện tại của cô liên quan đến việc tạo phân tích dữ liệu, tạo biểu đồ ứng dụng shinyapp tương tác và thực hiện các mô hình chuỗi thời gian cũng như phân tích theo chiều dọc để nghiên cứu AMU và AMR tại các bệnh viện địa phương.

Lịch sử làm việc

2022

Gia nhập OUCRU

2020 – 2022

Nhà thống kê sinh học tại Đại học Wisconsin-Madison

Thạc sĩ

Thạc sĩ Khoa học Thống kê Sinh học tại Đại học Minnesota.

Cử nhân

Cử nhân Toán học với chuyên ngành Thống kê tại Đại học Bang Truman

Skip to content