Dr Bijaya Rawat

Bijaya Rawat

Điều dưỡng nghiên cứu

Bijaya Rawat là điều dưỡng nghiên cứu tham gia vào hai dự án chính: Giảm Điều trị bằng Kháng sinh cho VAP (REGARD-VAP) và Giám sát Kháng sinh Giai đoạn 2 (ACORN-2).

Trước khi gia nhập OUCRU, Bijaya Rawat làm điều dưỡng. Cô đam mê mở rộng kinh nghiệm nghiên cứu lâm sàng của mình và làm việc trên các thử nghiệm lâm sàng khác nhau, và chuyên môn của cô trong những lĩnh vực này sẽ cho phép cô tiến hành nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Lịch sử làm việc

Trình độ

Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng

Skip to content