Thử nghiệm lâm sàng không thua kém, ngẫu nhiên, mù đôi có đối chứng giả dược dùng Dexamethasone bổ trợ trong điều trị bệnh nhân lao màng não người lớn không nhiễm HIV phân tầng theo kiểu gen Leukotriene A4 Hydrolase

Đơn vị tài trợ:
Quỹ Wellcome

Thời gian thực hiện:
2016 – 2023

Thông tin Nghiên cứu Lâm sàng
Mã đăng ký: NCT03100786

Chủ nhiệm dự án:
GS Guy Thwaites

Thử nghiệm lâm sàng không thua kém, pha III, đa trung tâm thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng để đánh giá việc dùng bổ trợ Dexamethasone so với giả dược trong 6 – 8 tuần ngoài liệu trình thuốc kháng lao chuẩn ở người lớn không nhiễm HIV phân tầng theo kiểu gen LTA4H.

Bối cảnh nghiên cứu

Ở lao màng não (LMN), một biến thể (chuyển thể C/T) ở vùng gen khởi động (promoter) trong gen mã hóa leukotriene A4 hydrolase (LTA4H) giúp dự đoán kiểu viêm trước khi điều trị và đáp ứng với Dexamethasone ở những người không nhiễm HIV.

Trọng tâm của thử nghiệm của chúng tôi là cách Dexamethasone, với tư cách là phương pháp điều trị chống viêm bổ trợ, có thể cải thiện khả năng sống ở bệnh nhân LMN, đặc biệt là ở những người không nhiễm HIV, và liệu thuốc có hiệu quả tương tự ở tất cả các bệnh nhân hay không.

Mục tiêu

Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định xem kiểu gen LTA4H, được xác định trong giai đoạn phân ngẫu nhiên, có quyết định hiệu quả lâm sàng của điều trị bổ trợ Dexamethasone trong 6-8 tuần đầu điều trị kháng lao của LMN.

Khi đưa ra đánh giá này, chúng tôi không chỉ xác định liệu Dexamethasone có không thua kém của giả dược ở bệnh nhân có kiểu gen LTA4H CT hoặc kiểu gen CC mà còn xác định liệu Dexamethasone có giúp:

  • Cải thiện tỷ lệ sống;
  • Làm giảm sự xuất hiện các biến chứng thần kinh mới;
  • Làm giảm khuyết tật được đánh giá theo thang điểm Rankin;
  • Tần suất xuất hiện các biến chứng nặng và biến cố bất lợi nghiêm trọng;
  • Yêu cầu corticosteroids “cứu nguy”.

Mục tiêu phụ của chúng tôi là tìm các chiến lược quản lý điều trị thay thế trong một nhóm bệnh nhân bị tổn thương gan do thuốc, và chiến lược này sẽ cho phép tiếp tục dùng Rifampicin và Isoniazid an toàn khi khả thi.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Julie Huynh, Nhat Hoang Thanh Le, Bao Hoai Le Nguyen, Hai Thanh Hoang, Thu Anh Dang Do, Tram Thi Bich Trinh, Dung Thi Mong Vu, Vinh Dinh Do, Ngoc My Nghiem, Joseph Donovan, Phu Hoan Nguyen, Thanh Van Dang, Thu Thi Anh Nguyen, Bang Duc Nguyen, Ha Minh Thi Dang, Nghia Trung Dang Ho, Tan Van Le, Van Hong Le, Guy Thwaites, Nguyen Thuy Thuong Thuong
J Infect Dis
January 3, 2024
DOI: 10.1093/infdis/jiad606
Joseph Donovan, Nguyen D Bang, Darma Imran, Ho D T Nghia, Erlina Burhan, Dau T T Huong, Nguyen T T Hiep, Lam H B Ngoc, Dang V Thanh, Nguyen T Thanh, Anna L S Wardhani, Kartika Maharani, Cakra P Gasmara, Nguyen H H Hanh, Pham K N Oanh, Riwanti Estiasari, Do D A Thu, Ardiana Kusumaningrum, Le T Dung, Do C Giang, Dang T M Ha, Nguyen H Lan, Nguyen V V Chau, Nguyen T M Nguyet, Ronald B Geskus, Nguyen T T Thuong, Evelyne Kestelyn, Raph L Hamers, Nguyen H Phu, Guy E Thwaites; ACT HIV Investigators
N Engl J Med
October 12, 2023
DOI: 10.1056/NEJMoa2216218
1 2 3
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Joseph Donovan

TS. Joseph Donovan

HTD-updated logo

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

PNTH

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Skip to content