Evelyne-Kestelyn-scaled-525×525

TS. Evelyne Kestelyn

Trưởng phòng CTU

Tiến sĩ Evelyne Kestelyn lãnh đạo phòng thử nghiệm lâm sàng, quản lý khoảng 64 dự án nghiên cứu hàng năm. Một trong những mục tiêu của bà là cung cấp dữ liệu thử nghiệm lâm sàng chất lượng cao một cách kịp thời và tiết kiệm chi phí.

Bà hiện đang phát triển chính sách Chia sẻ Dữ liệu của OUCRU để thúc đẩy chính sách truy cập mở bền vững. Evelyne rất quan tâm đến Đạo đức nghiên cứu, và với tư cách là thành viên của Mạng lưới Dự án về Đồng thuận Nghiên cứu ở Châu Phi (PICA) bà đã làm việc trong một số dự án về sự đồng thuận nghiên cứu. Bà quan tâm đến các khía cạnh hiểu biết và đánh giá về Đồng thuận tham gia nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau.

Evenlyne đã làm việc nhiều năm về HIV và RTI ở Châu Phi. Bà đã tham gia vào nghiên cứu Thuốc diệt vi khuẩn và là người ủng hộ mạnh mẽ cho các công nghệ phòng ngừa đa mục đích để cung cấp cho phụ nữ các lựa chọn bảo vệ họ trước nhiều rủi ro; HIV, STI và/hoặc mang thai. Bà đang theo học tiến sĩ về khả năng chấp nhận và tuân thủ việc đặt vòng tránh thai ở Rwanda.

Lịch sử làm việc

2015

Thạc sĩ Y tế Công cộng, Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Dịch tễ London

2006

Bằng Thạc sĩ Khoa học So sánh về Văn hóa và Xung đột và Phát triển, Đại học Ghent

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Joseph Donovan, Nguyen D Bang, Darma Imran, Ho D T Nghia, Erlina Burhan, Dau T T Huong, Nguyen T T Hiep, Lam H B Ngoc, Dang V Thanh, Nguyen T Thanh, Anna L S Wardhani, Kartika Maharani, Cakra P Gasmara, Nguyen H H Hanh, Pham K N Oanh, Riwanti Estiasari, Do D A Thu, Ardiana Kusumaningrum, Le T Dung, Do C Giang, Dang T M Ha, Nguyen H Lan, Nguyen V V Chau, Nguyen T M Nguyet, Ronald B Geskus, Nguyen T T Thuong, Evelyne Kestelyn, Raph L Hamers, Nguyen H Phu, Guy E Thwaites; ACT HIV Investigators
N Engl J Med
October 12, 2023
DOI: 10.1056/NEJMoa2216218
Hana Krismawati, Sri V. Muchtar, Mutia Rahardjani, Margareta Oktaviani, Syamsiah, Nelly Imbiri, Dian Hasvitasari, Dwi Fajrianti, Nico Tarino, Fitri Wulandari, Evelyne Kestelyn, Reinout van Crevel, Steve Walker, Ronald Geskus, Annemieke Geluk, Raph L. Hamers, Hardyanto Soebono, Marlous L. Grijsen
Wellcome Open Res
July 8, 2023
DOI: 10.12688/wellcomeopenres.19455.1
Ho Quang Chanh, Damien K Ming, Quang Huy Nguyen, Tran Minh Duc, Luu Phuoc An, Huynh Trung Trieu, Stefan Karolcik, Bernard Hernandez, Perez, Jennifer Van Nuil, Ngan Nguyen Lyle, Evelyne Kestelyn, Louise Thwaites, Pantelis Georgiou, Chris Paton, Alison Holmes, Nguyen Van Vinh Chau, Sophie Yacoub
Bull World Health Organ.
July 1, 2023
DOI: 10.2471/BLT.22.289423
Nguyen Thanh Truong, Nguyen Thanh Phong, Nguyen Thanh Nguyen, Le Thuy Thuy Khanh, Luu Hoai Bao Tran, Nguyen Thi My Linh, Dang Phuong Thao, Nguyen Thi Diem Trinh, Pham Tieu Kieu, Nguyen Thi Phuong Thao, Vo Tan Hoang, Nguyen Thanh Ngoc, Pham Kieu Nguyet Oanh, Tran Thi Dong Vien, Nguyen Le Nhu Tung, Vo Trieu Ly, Tran Dang Khoa, Nguyen Hoan Phu, Cao Thi Cam Van, Tran Minh Duc, Abigail Beane, Le Dinh Van Khoa, David Clifton, Evelyne Kestelyn, Ho Bich Hai, Lam Minh Yen, Le Van Tan, Guy Glover, Guy E Thwaites, Ronald Geskus, Du Hong Duc, Nguyen Thanh Dung, C Louise Thwaites
Wellcome Open Res
June 6, 2023
DOI: 10.12688/wellcomeopenres.18509.1
Nguyen Thi Hoang Mai, Nicholas Dobbs, Nguyen Hoan Phu, Romain A Colas, Le T P Thao, Nguyen T T Thuong, Ho D T Nghia, Nguyen H H Hanh, Nguyen T Hang, A Dorothee Heemskerk, Jeremy N Day, Lucy Ly, Do D A Thu, Laura Merson, Evelyne Kestelyn, Marcel Wolbers, Ronald Geskus, David Summers, Nguyen V V Chau, Jesmond Dalli, Guy E Thwaites
Elife
March 21, 2023
DOI: 10.7554/eLife.87888
1 2 8
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content