Nghiên cứu dịch tễ học để đánh giá tỷ lệ dương tính của IGRA ở những quần thể có gánh nặng cao về bệnh lao

Nghiên cứu dịch tễ học đa quốc gia để đánh giá tỷ lệ dương tính của xét nghiệm định lượng Interferon gamma (IGRA) và xây dựng năng lực tiến hành nghiên cứu hiệu quả của vắc xin phòng lao ở những quần thể có gánh nặng bệnh lao cao

Bối cảnh nghiên cứu

Mô hình cho thấy rằng đóng góp hiệu quả nhất trong việc kiểm soát lao sẽ là một loại vắc xin ngăn ngừa lao phổi ở thanh thiếu niên và thanh niên.

Hiện nay, Bacille Calmette-Guérin, được biết đến với tên gọi BCG, là vắc xin phòng lao duy nhất được cấp phép. Tuy nhiên, vắc xin này không mang lại khả năng bảo vệ đáng kể chống lại lao phổi ở người lớn nhiễm Mtb. Do đó, BCG có tác động hạn chế đến việc lây truyền Mtb ở người lớn.

Việc điều trị lao kéo dài và việc tuân thủ thường không đầy đủ, dẫn đến gia tăng tỷ lệ lao kháng đa thuốc (multi-drug resistant, MDR) và lao kháng thuốc trên diện rộng (extensively drug resistant, XDR). Vì vậy, nhu cầu về vắc xin phòng lao hiệu quả để ngăn ngừa lao là rất quan trọng để chấm dứt đại dịch lao.

Các nghiên cứu hiện nay đang tìm hiểu về một số ứng viên vắc xin. Dữ liệu dịch tễ học chính xác, theo cơ sở để hỗ trợ việc lựa chọn cơ sở sẽ giúp tính toán quy mô và thời gian thử nghiệm phù hợp cho thử nghiệm hiệu quả của vắc xin Pha 3. Nghiên cứu của chúng tôi sẽ hỗ trợ việc tinh chỉnh cỡ mẫu, thời gian và xây dựng năng lực để tiến hành nghiên cứu hiệu quả của vắc-xin theo kế hoạch tiếp theo.

Mục tiêu

Mục tiêu chính

  • Mô tả tỷ lệ có khả năng dương tính của IGRA theo cơ sở;
  • Tình trạng IGRA (dương tính/âm tính/không xác định) ở lần khám sàng lọc.

Mục tiêu phụ

  • Đánh giá mối liên quan giữa độ tuổi với tỷ lệ có khả năng dương tính của IGRA, theo cơ sở;
  • Mô tả tỷ lệ có nghi ngờ mắc và có chẩn đoán xác định (bệnh) lao phổi của phòng xét nghiệm;
  • Tình trạng IGRA (dương tính/âm tính/không xác định) ở lần khám sàng lọc;
  • Có nghi ngờ mắc lao phổi trong giai đoạn theo dõi của nghiên cứu;
  • Có chẩn đoán xác định lao phổi của phòng xét nghiệm trong giai đoạn theo dõi của nghiên cứu.

Mục tiêu thăm dò

  • Mô tả thay đổi về tỷ lệ có khả năng dương tính của IGRA, theo cơ sở;
  • Mô tả mối liên quan giữa interferon gamma của IGRA (nồng độ IFNg) ở lần khám sàng lọc và tiến triển thành lao phổi.
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

PPD

PPD, một bộ phận của Thermo Fisher

MoH

Trung tâm Y tế Quận 4

GatesMRI

Viện Nghiên cứu Y khoa Bill & Melinda Gates

Skip to content