Timothy Walker

PGS. Timothy Walker

Nghiên cứu viên lâm sàng

Phó Giáo sư Tim Walker đang tiến hành một loạt nghiên cứu quan sát tại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu cách tốt nhất để duy trì hiệu quả của phác đồ điều trị ngắn nhất và hiệu quả nhất hiện tại đối với bất kỳ loại bệnh lao nào.

Mặc dù 95% dân số toàn cầu bệnh nhân mắc bệnh lao vẫn đủ tiêu chuẩn điều trị bước đầu, cụ thể là điều trị bằng isoniazid, rifampicin, ethambutol và pyrazinamide, nhưng số lượng bệnh nhân mắc bệnh lao đa kháng thuốc (MDR-TB) vẫn đang tăng lên trong tổng số ca mắc.

Nhằm tìm hiểu cách làm thế nào bệnh nhân mắc LĐKT, ông đang thực hiện giải trình tự toàn bộ bộ gen của mầm bệnh để có một phân tích so sánh về gánh nặng lây truyền của LĐKT, đồng thời tìm cách hiểu sự đóng góp của các yếu tố khác nhau liên quan đến sự xuất hiện mới của đề kháng thuốc với điều trị bước đầu. Để đạt được mục tiêu này, hai nghiên cứu bệnh chứng đang đánh giá các áp lực lựa chọn tiềm năng, bao gồm khả năng kháng các loại thuốc khác chưa được chẩn đoán và các yếu tố dược động học.

Những nghiên cứu này sẽ giúp chúng ta hiểu được cách tốt nhất để duy trì hiệu quả của phác đồ điều trị ngắn nhất và hiệu quả nhất đối với bất kỳ loại bệnh lao nào. Tùy thuộc vào kết quả của nghiên cứu, các biện pháp can thiệp tiềm năng sẽ bao gồm các phương pháp chẩn đoán trên phạm vi rộng hơn và chính xác hơn, liều lượng thuốc được cá nhân hóa hơn hoặc tập trung hơn vào các biện pháp y tế công cộng dựa vào cộng đồng.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content