Tìm hiểu bệnh lao màng não thông qua những nghiên cứu về Omics

Đơn vị tài trợ
Wellcome
National Institute of Health

Chủ nhiệm dự án
Associate Professor Nguyen Thuy Thuong Thuong
GS Guy Thwaites

Thời gian nghiên cứu
2019 – 2024

Website Nghiên cứu

Chúng tôi đề xuất một đề tài nghiên cứu LMN mới bằng cách kết hợp các dữ liệu lâm sàng được thu nhận chi tiết và đầy đủ dựa trên kinh nghiệm điều trị LMN thực tế ở Việt Nam với các công nghệ hiện đại về omics và phương pháp phân tích sinh tin, thống kê tích hợp từ các đơn vị hợp tác trên toàn cầu. Thực hiện các nghiên cứu toàn diện trên bệnh nhân lao Việt Nam sẽ cho phép Việt Nam đặc biệt hưởng lợi từ bất kỳ tiến bộ nào đã được xác định trong phòng chống hoặc điều trị bệnh.

Bối cảnh nghiên cứu

Viêm nội sọ từ lâu đã được công nhận là yếu tố quyết định quan trọng đối với kết quả LMN, do vậy điều trị chống viêm bằng corticosteroid bổ sung thường được dùng cùng với thuốc chống lao.

Tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng chỉ chứng minh corticosteroid cải thiện tỉ lệ sống sót ở bệnh nhân HIV âm tính, nhưng không giảm rõ rệt tình trạng di chứng thần kinh lâu dài và tác dụng không chắc chắn ở bệnh nhân nhiễm HIV. Do đó, việc tối ưu hóa liệu pháp điều trị theo hướng ký chủ (host-directed therapy) trong LMN hiện đang là nhu cầu cần được nghiên cứu.

‘Omics’ là kỹ thuật mới được sử dụng để phát hiện một lượng dữ liệu lớn, lên đến hàng chục nghìn biến số cùng một lúc, đại diện cho toàn bộ một số loại phân tử như toàn bộ protein, lipid hoặc chất chuyển hóa, trong một tế bào, cơ quan, hoặc sinh vật. Chúng tôi đề xuất sử dụng các nghiên cứu omics để điều tra cơ chế bệnh sinh và đáp ứng điều trị ở bệnh nhân LMN.

Mục tiêu

  • Xác định phiên mã và chuyển hóa trong LMN & những gen điều hòa có liên quan trên quần thể người Việt Nam (so với người Indonesia). Xác định phiên mã và chuyển hóa trong LMN & những gen điều hòa có liên quan đến mức độ nghiêm trọng và kết quả tử vong trong LMN ở Việt Nam.
  • Xác định các gen mục tiêu mới có thể sử dụng trong trị liệu theo hướng chuyên biệt cá thể trong LMN ở Việt Nam. Xác định các dấu ấn sinh học mới để chẩn đoán LMN.

Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu này tích hợp dữ liệu và mẫu vật từ các nghiên cứu lớn ở Việt Nam và Indonesia với công nghệ và hệ thống sinh học omics hiện đại ở Hà Lan và Hoa Kỳ, bao gồm:

  • SNP toàn bộ gen;
  • Giải trình tự toàn bộ bộ gen;
  • Giải trình tự và phiên mã RNA;
  • Chất chuyển hóa;
  • Proteomics;
  • Các kháng thể.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Professor Michael Inouye

GS. Michael Inouye

Professor Reinout van Crevel

GS. Reinout van Crevel

Skip to content