Vu Thi Ngoc Ha |

Vũ Thị Ngọc Hà

Trợ lý nghiên cứu cấp cao

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Matthew Silcocks, Xuling Chang, Nguyen Thuy Thuong Thuong, Youwen Qin, Dang Thi Minh Ha, Phan Vuong Khac Thai, Srinivasan Vijay, Do Dang Anh Thu, Vu Thi Ngoc Ha, Hoang Ngoc Nhung, Nguyen Huu Lan, Nguyen Thi Quynh Nhu, David Edwards, Artika Nath, Kym Pham, Nguyen Duc Bang, Tran Thi Hong Chau, Guy Thwaites, A Dorothee Heemskerk, Chiea Chuen Khor, Yik Ying Teo, Michael Inouye, Rick Twee-Hee Ong, Maxine Caws, Kathryn E Holt, Sarah J Dunstan
Microbiol Spectr
November 16, 2023
DOI: 10.1128/spectrum.02562-23
Joseph Donovan, Nguyen D Bang, Darma Imran, Ho D T Nghia, Erlina Burhan, Dau T T Huong, Nguyen T T Hiep, Lam H B Ngoc, Dang V Thanh, Nguyen T Thanh, Anna L S Wardhani, Kartika Maharani, Cakra P Gasmara, Nguyen H H Hanh, Pham K N Oanh, Riwanti Estiasari, Do D A Thu, Ardiana Kusumaningrum, Le T Dung, Do C Giang, Dang T M Ha, Nguyen H Lan, Nguyen V V Chau, Nguyen T M Nguyet, Ronald B Geskus, Nguyen T T Thuong, Evelyne Kestelyn, Raph L Hamers, Nguyen H Phu, Guy E Thwaites; ACT HIV Investigators
N Engl J Med
October 12, 2023
DOI: 10.1056/NEJMoa2216218
1 2 3
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content