(39TB) Biến thể của mạng tương tác sinh học (Interactome) vi khuẩn lao – vật chủ & Sinh bệnh học bệnh lao (TBRU)

Đơn vị tài trợ
National Institute of Health

Chủ nhiệm đề tài
PGS Nguyen Thuy Thuong Thuong

Thời gian nghiên cứu
2021 – 2026

Mục tiêu tổng thể là sử dụng các chiến lược di truyền, hệ gen, protein và tin sinh học để khám phá các biến thể của gen và sản phẩm gen của vật chủ và mầm bệnh có liên quan đến kết quả lâm sàng bệnh lao; và để xác định cách các biến thể này tương tác để điều chỉnh các chức năng phân tử, tế bào và in vivo.

Bối cảnh nghiên cứu

Tính không đồng nhất của các đáp ứng và kết cục của con người sau khi tiếp xúc với Mycobacterium tuberculosis (Mtb) là một câu hỏi đã có lịch sử kéo dài với hàng nghìn năm đồng tiến hóa của mầm bệnh và vật chủ của nó.

Tại sao một số cá nhân dường như kháng lại sự lây nhiễm mặc dù đã tiếp xúc nhiều lần?

Tại sao hầu hết các cá nhân bị nhiễm bệnh không có triệu chứng trong suốt cuộc đời của họ?

Tại sao những người khác phải chịu các kết cục tàn khốc từ căn bệnh bị truyền nhiễm?

Mặc dù đã hơn 130 năm kể từ khi phát hiện ra trực khuẩn Lao, chúng ta vẫn chưa biết câu trả lời cho những câu hỏi đơn giản này. Phổ lâm sàng rộng này cũng mang đến một cơ hội duy nhất để hiểu các cơ chế sinh học kiểm soát sinh bệnh học Lao. Việc phát hiện ra các cơ chế này có thể phát hiện ra các quá trình vi khuẩn và vật chủ mới ảnh hưởng đến quỹ đạo lâm sàng của các tương tác giữa vật chủ – vi khuẩn lao và cung cấp những hiểu biết mới về các chiến lược điều trị và phòng ngừa.

Mục tiêu

Mục tiêu tổng thể là sử dụng các chiến lược di truyền, hệ gen, protein và tin sinh học

  • Để khám phá các biến thể của gen và sản phẩm gen của vật chủ và mầm bệnh có liên quan đến kết quả lâm sàng bệnh lao;
  • Để xác định cách các biến thể này tương tác để điều chỉnh các chức năng phân tử, tế bào và in vivo.

Thiết kế nghiên cứu

Chiến lược của chúng tôi là sử dụng hai nhóm thuần tập ở Việt Nam và Uganda nắm bắt được toàn bộ phổ kháng thuốc đối với nhiễm lao tiềm ẩn truyền thống (LTBI), nhiễm lao tiềm ẩn, bệnh lao phổi và lao màng não.

Sau đó, chúng tôi sử dụng các phương pháp tiếp cận tin sinh học mới và dựa theo con đường để tích hợp các kết quả di truyền từ hai đoàn hệ trên với nhiều bộ dữ liệu đa dạng và quy mô lớn (proteomics, Path-Seq, RNAseq) để xác định và ưu tiên các con đường và mạng lưới protein để thử nghiệm chức năng.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Case Western Reserve University

Đại học Case Western Reserve

Logo_of_the_University_of_Melbourne.svg

Đại học Melbourne

UW

Đại học Washington

SeattleChildren

Bệnh viện Nhi đồng Seattle

The Regents of the University of California, Berkeley

Nhân viên hội đồng quản trị Đại học California, Berkeley

Skip to content