Kết hợp biểu hiện gen GBP5 và Adenosine Deaminase để cải thiện chẩn đoán bệnh lao

Đơn vị tài trợ
Quỹ Wellcome

Chủ nhiệm đề tài
Tiến sĩ Lê Hồng Vân

Thời gian thực hiện
2023 – 2024

Dự án này nhằm mục đích phát triển một xét nghiệm chẩn đoán bệnh lao hiệu quả với giá cả phải chăng hơn.

Bệnh lao (TB) vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các bệnh truyền nhiễm. Chẩn đoán sớm là rất quan trọng trong việc giảm gánh nặng của căn bệnh rất phổ biến, có nguy cơ gây tử vong này. Tuy nhiên, vào năm 2021, hơn bốn triệu trường hợp bị lao nhưng không được chẩn đoán, điều này làm tăng khả năng lây truyền bệnh và kết quả bệnh trầm trọng hơn.

Các dấu ấn sinh học đã được nghiên cứu để cung cấp một phương pháp thay thế cho chẩn đoán bệnh lao: xét nghiệm không dựa trên đờm. Adenosine deaminase (ADA) và Interferon-gamma (IFN-γ) nằm trong những dấu ấn sinh học được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi nhất trong chất lỏng sinh học. Dịch màng phổi ADA được sử dụng rộng rãi hơn IFN-γ trong thực hành lâm sàng, đặc biệt ở các nước thu nhập trung bình thấp nơi bệnh lao phổ biến vì nó rẻ hơn, dễ sử dụng hơn và không thua kém IFN-γ về hiệu quả chẩn đoán. Mặc dù có tiềm năng chẩn đoán, ADA không nằm trong danh sách các xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Phương pháp phát hiện bệnh lao dựa trên phản ứng cụ thể của vật chủ là rất cần thiết nhưng vẫn còn thiếu.

Mục tiêu

  1. Phát triển xét nghiệm multiplex qPCR để đo dấu hiệu 3 gen trong mẫu máu
  2. Đánh giá và so sánh hiệu quả của dấu hiệu 3 gen và biểu hiện gen GBP5 độc lập trong chẩn đoán các dạng bệnh lao khác nhau: lao phổi, lao nhi khoa, lao màng phổi tràn dịch và viêm màng não lao.
  3. Đánh giá hiệu quả của việc kết hợp biểu hiện gen GBP5 và ADA.

Phương pháp

Nồng độ ADA sẽ được đo trong máu và dịch sinh học, bao gồm dịch màng phổi và dịch não tủy. Biểu hiện ba gen sẽ được đánh giá trong các mẫu máu.

Thống kê mô tả sẽ được sử dụng để mô tả dân số nghiên cứu. Bệnh lao xác định được xác định bằng bằng chứng vi sinh và mô bệnh học. Dấu hiệu 3 gen (cụ thể là điểm TB) sẽ được tính theo phương pháp đã được công bố. Chúng tôi đã đánh giá hiệu suất chẩn đoán của dấu hiệu 3 gen, gen độc lập GBP5 và ADA trong việc phân biệt bệnh lao với các bệnh nhiễm trùng giống triệu chứng khác dựa trên đường cong đặc tính vận hành máy thu (ROC) và vùng dưới đường cong (AUC).

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content