Nghiên cứu quan sát tiến cứu về các yếu tố ký chủ và vi khuẩn lên kết quả điều trị của lao phổi đa kháng thuốc

Đơn vị tài trợ:
Quỹ Wellcome

Thời gian thực hiện:
2016 – 2023

Chủ nhiệm dự án:
GS Guy Thwaites
PGS. Nguyễn Thụy Thương Thương

Địa điểm:
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
Các Tổ chống lao quận 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Nghiên cứu sẽ cho phép chúng tôi xác định được các yếu tố liên quan đến hiệu quả điều trị lao đa kháng thuốc và sẽ góp phần tạo nền tảng để xây dựng phác đồ điều trị cho chương trình quản lý lao đa kháng ở Việt Nam.

Bối cảnh nghiên cứu

Sự đa dạng về biểu hiện lâm sàng bệnh lao và đáp ứng điều trị trong lao đã được công nhận rộng rãi từ hơn 50 năm qua. Tuy nhiên, các yếu tố quyết định sự đa dạng này vẫn còn chưa được hiểu rõ, đặc biệt là đối với bệnh lao đa kháng.

Mục đích

Nghiên cứu sẽ cho phép chúng tôi xác định được các yếu tố liên quan đến hiệu quả điều trị lao đa kháng thuốc và sẽ góp phần tạo nền tảng để xây dựng phác đồ điều trị cho chương trình quản lý lao đa kháng ở Việt Nam. Ngoài ra, nghiên cứu sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về các yếu tố miễn dịch tác động lên sự hồi phục và kết quả điều trị bệnh. Những nghiên cứu quan sát này có thể tạo thành nền tảng cho các nghiên cứu can thiệp trong tương lai để cải thiện kết quả điều trị.

Mục tiêu của dự án SEACOVARIANTS:

  • Chúng tôi sẽ tiến hành một nghiên cứu hồi cứu từ 1/1/2011-31/12/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm khảo sát dịch tễ học của lao đa kháng.
  • Mục tiêu chính của nghiên cứu này là để khảo sát nguyên nhân gây ra sự khác biệt đáng kể trong đáp ứng và kết quả điều trị lao phổi đa kháng thuốc. Potential associated factors include host genetic variants, vitamin D deficiency, diabetes mellitus, peripheral blood CD8 T-cell exhaustion and bacterial population heterogeneity.

Thiết kế nghiên cứu

Chúng tôi sẽ tiến hành một nghiên cứu tiến cứu quan sát 300 bệnh nhân lao phổi đa kháng thuốc người lớn được điều trị tại 17 tổ chống lao quận 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. 7 tổ chống lao quận này đã và đang thu dung điều trị cho phần lớn bệnh nhân lao đa kháng thuốc của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi dự đoán thời gian tuyển bệnh là 12 tháng và mỗi bệnh nhân sẽ được theo dõi trong 24 tháng kể từ lúc nhận vào nghiên cứu.

Chúng tôi cũng sẽ tiến hành một nghiên cứu hồi cứu lao đa kháng thuốc từ năm 1/1/2011 đến 31/12/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh để mô tả dịch tễ học của bệnh lao đa kháng trong năm năm gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Van LH, Phu PT, Vinh DN, Son VT, Hanh NT, Nhat LTH, Lan NH, Vinh TV, Trang NTM, Ha DTM, Thwaites GE, Thuong NTT
BMC Infect Dis
February 22, 2020
DOI: 10.1186/s12879-020-4887-1
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

PNTH

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

BYT

Chương trình chống lao quốc gia Việt Nam

University of Cambridge School of Clinical Medicine

Trường Y học lâm sàng – Đại học Cambridge

Skip to content