Các cá nhân không có triệu chứng lây nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam

Những phát hiện bất ngờ từ một nghiên cứu được tiến hành bởi TS Lê Văn Tấn của OUCRU phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và Nhóm nghiên cứu COVID-19 của OUCRU. Bằng cách tiến hành xét nghiệm những người cách ly ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã phát hiện thấy nhiều người dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng. Nghiên cứu cũng cho thấy thời gian thải loại SARS-CoV-2 ở nhóm không có triệu chứng là nhanh hơn so với nhóm bệnh nhân có triệu chứng. Mặc dù vậy, một số người lành mang trùng vẫn có thể lây truyền SARS-CoV-2 cho người khác.

Để làm sáng tỏ được các vấn đề này, TS Tấn và cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu tại một Trung tâm cách ly COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu lâm sàng, lịch sử du lịch và thông tin tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 cũng như mẫu bệnh phẩm (nước bọt và mẫu phết mũi và họng) hàng ngày để xét nghiệm tìm SARS-CoV-2.

Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2020, đã có tổng cộng trên 14.000 người được cách ly và được xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Kết quả có 49 người  dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này, có 30 người đã tham gia vào nghiên cứu, trong đó có 13 người (chiếm tỷ lệ 43%) hoàn toàn không có biểu hiện bệnh trong suốt quá trình được cách ly và theo dõi. Tính từ thời điểm tham gia vào nghiên cứu những người lành mang SARS-CoV có tỷ lệ dương tính thấp hơn so với nhóm có triệu chứng, 8/13 (62%) so với 17/17 (100%).

Nhóm nghiên cứu cũng đã xét nghiệm các mẫu nước bọt từ 27 cá nhân tham gia nghiên cứu. RNA – vật liệu di truyền của virus – đã được phát hiện trong 74% của tất cả các mẫu nước bọt; bao gồm  64% ở nhóm không có triệu chứng và 81% nhóm có triệu chứng. Vì nước bọt là mẫu dễ thu nhận, do đó phát hiện này có thể là một tin vui cho việc phát triển các xét nghiệm nhanh trong tương lai. Nhưng tỷ lệ cao bệnh nhân có mẫu nước bọt dương tính với SARS-CoV-2 là điều đáng quan ngại, vì nó chỉ ra rằng ngay cả những người không có triệu chứng vẫn có khả năng lây lan virus.

Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng trong tuần đầu tham gia vào nghiên cứu, những người lành mang SARS-CoV-2 có sự thải loại virus nhanh hơn so với những người có triệu chứng. Tuy nhiên, qua điều tra dịch tễ học của quá trình tiếp xúc với ca bệnh, nghiên cứu đã xác định được hai trong số những người lành mang SARS-CoV-2 đã lây nhiễm virus sang bốn người mà họ đã tiếp xúc. Sơ đồ lây nhiễm được thể hiện trong hình dưới đây.

TS Lê Văn Tấn cho biết: “Vì chúng ta không biết được những người mà chúng ta đang tiếp xúc gần có mang SARS-CoV-2 hay không, do đó điều quan trọng là phải duy trì dãn cách xã hội và đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Kết quả của nghiên cứu là một minh chứng cho thấy hiệu quả của các biện pháp chống dịch COVID-19  mà Việt Nam đang tiến hành.”

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã trích dẫn ấn phẩm này như là một trong những câu chuyện khoa học hàng đầu về COVID-19 trong tuần san ngày 8-14 tháng 6 năm 2020 – Dữ liệu từ Việt Nam cho thấy người lành mang SARS-CoV-2 vẫn có thể lây truyền virus cho người khác.

Bạn có thể tải bản thảo đầy đủ về nghiên cứu và những kết quả của nó từ Những Bệnh Truyền Nhiễm Lâm Sàng, tại đây