August 28, 2021

Bài báo “Sự lây truyền của Biến thể Delta, virus SARS-CoV-2 trong bộ phận Nhân viên Y tế được Tiêm chủng ở Việt Nam”

Theo chúng tôi được biết, một bài viết gần đây từ Tổ chức Bảo vệ Sức khỏe Trẻ em (Children’s Health Defense) vào ngày 23 tháng 8 năm 2021 đã chia sẻ tuyên bố sai sự thật rằng bài báo của chúng tôi đã chứng minh “những người được tiêm chủng mang lượng vi rút COVID-19 trong mũi gấp 251 lần so với những người chưa được tiêm chủng”.

Biến thể Delta của vi-rút SARS-CoV-2 gây ra tải lượng vi rút cao, điều này đã được chứng minh trong các nghiên cứu gần đây từ các quốc gia khác nhau, bao gồm Trung Quốc (tham chiếu # 1), Singapore (tham chiếu # 2), Anh (tham chiếu # 3), và Hoa Kỳ (số 4 & 5). Nghiên cứu từ Trung Quốc cho thấy tải lượng vi rút ở những người bị nhiễm biến thể Delta cao hơn 1,000 lần so với những người bị nhiễm các chủng 19A / 19B được phát hiện ở Trung Quốc vào đầu năm 2020. Ngoài ra, các nghiên cứu từ Mỹ, Anh và Singapore đã chứng minh rằng những người đã tiêm chủng và những người chưa được tiêm chủng bị nhiễm biến thể Delta mang cùng một lượng vi rút như nhau trong đường hô hấp của họ, với tốc độ thanh thải vi rút nhanh hơn ở những người được tiêm (theo nghiên cứu từ Singapore).

Trong nghiên cứu của mình (https://ssrn.com/abstract=3897733), chúng tôi so sánh tải lượng vi rút (suy ra từ giá trị PCR Ct) từ các trường hợp nhiễm chủng SARS-CoV-2 ban đầu được phát hiện ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020 (sau đây gọi là chủng gốc) với các trường hợp từ nhân viên y tế được tiêm chủng đầy đủ bị nhiễm biến thể Delta.

Tương tự như dữ liệu từ các nghiên cứu đã đề cập ở trên, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng nhiễm trùng biến thể Delta ở nhân viên y tế được tiêm chủng đầy đủ có liên quan đến tải lượng vi-rút cao, hơn 250 lần so với những người bị nhiễm chủng gốc. Sự khác biệt về tải lượng vi rút là do biến thể Delta gây ra tải lượng vi rút cao hơn; điều này không liên quan đến tình trạng tiêm chủng của người bị nhiễm bệnh. Do đó, tuyên bố rằng những người được tiêm chủng mang theo gấp 251 lần lượng SARS-CoV-2 trong đường hô hấp của họ so với những người không được tiêm chủng là thông tin không đúng sự thật.

Có rất nhiều bằng chứng về hiệu quả của vắc-xin trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Nghiên cứu của chúng tôi không hề cung cấp bằng chứng ngược lại. Chúng tôi hết sức tán thành việc tiêm chủng và tin rằng đây là một công cụ quan trọng và hiệu quả chống lại COVID-19 và những hậu quả khủng khiếp của đại dịch.

TS. BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh

GS. TS. Guy Thwaites – Giám đốc OUCRU

TS. Lê Văn Tấn – Trưởng nhóm Các bệnh truyền nhiễm mới nổi, OUCRU

Tài liệu tham khảo:

1. Viral infection and transmission in a large, well-traced outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.07.21260122v2.full.pdf+html

2. Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections: a multi-center cohort study, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261295v1

3. Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.18.21262237v1

4. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4.full.pdf+html

5. Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 202, https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

Loading...
Skip to content