Tình trạng tử vong của cán bộ y tế ở Indonesia trong 18 tháng đại dịch COVID-19

Nghiên cứu viên chính: TS. Henry Surendra
Cộng tác cùng: Phòng Y tế Jakarta
Địa điểm nghiên cứu: Jakarta

Bối cảnh:
Đại dịch đã hoành hành với gần 430 triệu ca khẳng định nhiễm COVID-19 và gần 6 triệu ca tử vong trên toàn cầu. Cán bộ y tế chăm sóc những bệnh nhân này cũng có nguy cơ cao nhiễm bệnh.

Đối với cán bộ y tế trên thế giới, đại dịch cũng đã làm tăng nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp với căn bệnh truyền nhiễm mới. Thế giới đang quan tâm nhiều hơn đến các tác động của đại dịch đến cán bộ y tế và vai trò quan trọng của họ ở tuyến đầu trong công cuộc phòng chống đại dịch. Cán bộ y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Đại dịch đã gây tử vong cho rất nhiều nhân viên y tế và gia đình họ. Ngành y tế là một trong những ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch. Cán bộ y tế có nguy cơ cao nhiễm SARS-CoV-2 hơn nhóm dân số chung.

Mục tiêu cụ thể:
Nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng tử vong ở cán bộ y tế từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021 (18 tháng đầu tiên) trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi so sánh tỷ lệ tử vong ở cán bộ y tế và nhóm dân số chung.

Phương pháp:
Nhóm nghiên cứu đã tải xuống số liệu tử vong của cán bộ y tế từ cơ sở dữ liệu trực tuyến về tang lễ dành riêng cho cán bộ y tế. Các tình nguyện viên tìm kiếm thông tin từ các cáo phó hàng ngày trên các trang tin tức trực tuyến, các trang mạng xã hội (Twitter, Facebook, Instagram) và từ các hiệp hội y tế chuyên nghiệp: Hiệp hội Bác sỹ Indonesia (Ikatan Dokter Indonesia; IDI); Hiệp hội Điều dưỡng Quốc gia (Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI); Hiệp hội Nữ hộ sinh (Ikatan Bidan Indonesia, IBI); và Hiệp hội Kỹ thuật viên xét nghiệm y tế (Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia, PATELKI). Các tình nguyện viên đã lựa chọn các biến cơ bản từ những nguồn này và chứng thực thông tin từ gia đình và đồng nghiệp. Số liệu được nhập vào cơ sở dữ liệu trên Excel. Tần suất tử vong được đánh giá theo nghề nghiệp, địa điểm làm việc (tỉnh, huyện/thành phố), và yếu tố nhân khẩu xã hội học để thể hiện sự không đồng nhất theo thời gian. Tỷ suất tương đối trong tỷ lệ tử vong của cán bộ y tế so với dân số chung và 95% khoảng tin cậy đã được tính toán.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống y tế quốc gia. Hiện rất cần phải có hệ thống y tế tốt hơn và khả năng sẵn sàng ứng phó nhằm bảo vệ đời sống và cung cấp dịch vụ thiết yếu cho các cán bộ y tế tuyến đầu khi có dịch bệnh.

Kết quả cho đến nay:
Nhóm nghiên cứu đã viết bản thảo bài báo.