July 12, 2019

Một mô hình mới dành cho các đơn vị chăm sóc tích cực

Với ngân sách tài trợ lớn từ tổ chức Wellcome Trust, chúng tôi rất vui mừng dẫn dắt một chương trình mới và rất quan trọng trong đó phát triển các công nghệ để sử dụng tại các đơn vị chăm sóc tích cực (ICU):

Trong đoạn phim bên dưới, Giám Đốc của chúng tôi, GS. Guy Thwaites đã giúp giải thích về dự án này và tầm ảnh hưởng mà nó có thể đem lại:

“Tầm nhìn cho dự án này là tạo ra một trung tâm tại đó phát triển một mô hình chăm sóc tích cực mới…Mô hình chăm sóc tích cực ở các nước giàu
hầu như chỉ có thể phát triển được ở các nước giàu. Điều mà chúng tôi đang làm ở đây là tạo ra một mô hình chăm sóc tích cực
bền vững và với giá cả phải chăng sử dụng công nghệ mới, phù hợp với Việt Nam và với những quốc gia giống như Việt Nam trong tương lai.”

 

Loading...
Skip to content