Nhiếp Ảnh Gia Đặc Trú Của OUCRU Được Cộng Nhận Bởi Hiệp Hội Quốc Tế Về Bệnh Nhiệt Đới Bị Lãng Quên

Nhiếp ảnh gia đặc trú của OUCRU (khách đặc biệt công tác nội trú), cô Pearl Gan, đã được trao tặng giải thưởng tại Triển Lãm của Hiệp Hội Quốc Tế về Bệnh Nhiệt Đới Bị Lãng Quên (ISNTD) cho các tác phẩm gửi trưng bày trong triển lãm này. Các tác phẩm đã nộp của Pearl bao gồm 7 tấm ảnh và đã được công nhận có sức ảnh hưởng đến các bệnh nhiệt đới và được công nhận về các mục tiêu phát triển rộng hơn.

Nhân vật chính trong các tấm ảnh của Pearl là những bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh nhiệt đới ở Bangladesh, Thái Lan, Central Timor, Pakistan và Indonesia. Bạn có thể xem tất cả tác phẩm trên trang web trưng bày của triển lãm.