Asep Sutisna (1)

Asep Sutisna

Nhân viên lưu trữ mẫu vật và nhập liệu

Asep đã làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu y học hơn 20 năm.

Anh bắt đầu sự nghiệp với tư cách là Giám sát viên cho một nghiên cứu về vắc-xin Dịch tả vào năm 1993. Sau đó, anh tiếp tục làm Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm cho Hệ thống Theo dõi và Thông tin Phòng thí nghiệm (LITS) tại phòng thí nghiệm nghiên cứu y sinh quốc tế của quân đội Hoa Kỳ ở Jakarta.

Anh đã được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta trao Giải thưởng Đặc biệt vì những đóng góp quan trọng trong việc sắp xếp 4.500 mẫu bệnh phẩm sốt xuất huyết lưu trữ thành quản lý mẫu bệnh phẩm trên máy vi tính. Tại OUCRU Indonesia, anh cũng phụ trách xử lý và quản lý hàng ngàn mẫu máu được thu thập từ các cuộc khảo sát và thử nghiệm lâm sàng.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content