Muthia Huda Islami

BS. Muthia Huda Islami

Bác sĩ nghiên cứu

Muthia là một Bác sĩ y khoa chuyên nghiệp được Google chứng nhận về Quản lý dự án với hơn 4 năm kinh nghiệm trong bộ phận Quan hệ công chúng và Truyền thông cũng như bộ phận quản lý chiến dịch của các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và quốc tế, đồng thời có kinh nghiệm trong nghiên cứu y học. Cô hiện đang làm việc với tư cách là một bác sĩ nghiên cứu trong một nghiên cứu đoàn hệ tại nhiều địa điểm và một thử nghiệm lâm sàng nhiều địa điểm liên quan đến nhiễm trùng não.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content