Untitled design – 1

Dedi Sudiana

Cán bộ hỗ trợ phòng thí nghiệm

Dedi là một chuyên gia quản lý dữ liệu. Ông đã làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu y học hơn 20 năm.

Ông đã tham gia đào tạo về Thực hành lâm sàng tốt, đảm bảo chất lượng thử nghiệm lâm sàng và đào tạo quản lý dữ liệu. Các công việc trước đây của ông bao gồm làm việc với phòng thí nghiệm nghiên cứu y sinh quốc tế của quân đội Hoa Kỳ tại Jakarta, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Y tế Gia đình Quốc tế, Mạng lưới Nghiên cứu Lâm sàng Bệnh Truyền nhiễm Đông Nam Á và Tổ chức SOS Quốc tế. Ông hiện đang tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng của OUCRU Indonesia với tư cách là Cán bộ hỗ trợ phòng thí nghiệm.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content