Untitled design – 1

Eva Simarmata

Cán bộ Kết nối Khoa học với Cộng đồng

Trong suốt sự nghiệp của mình, Eva đã làm việc với Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức phi chính phủ và trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp với nhiều vai trò khác nhau để cải thiện sinh kế của cộng đồng nông thôn, đồng thời điều phối và quản lý các dự án và lập ngân sách.

Lịch sử làm việc

2005

Cử nhân về Khoa học Chính trị từ Đại học Bắc Sumatra

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content