Fitria Wulandari

Fitria Wulandari

Cán bộ quản trị nghiên cứu và tài trợ

Fitria có chuyên môn về quản lý tài trợ nghiên cứu và đạo đức nghiên cứu y học, bao gồm Thực hành lâm sàng tốt. Cô đã làm việc trong lĩnh vực này được hơn 15 năm.

Cô quan tâm đến các thử nghiệm lâm sàng, đạo đức nghiên cứu và quản lý nghiên cứu.

Lịch sử làm việc

2010

Gia nhập OUCRU Indonesia

1996 – 2010

Làm việc tại phòng thí nghiệm nghiên cứu y sinh quốc tế của quân đội Hoa Kỳ tại Jakarta.

Được đào tạo chuyên sâu hàng năm về các tiêu chuẩn đạo đức nghiên cứu sức khỏe quốc tế do Chương trình Giáo dục của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ từ năm 2003 đến 2009.

Cử nhân

Cử nhân Khoa học Xã hội và Chính trị, Đại học Indonesia

Skip to content